• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV – SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

 PODUJATIE ZORGANIZOVALO ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU V SPOLUPRÁCI S EURACTIV.SK A FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, ZASTÚPENIE V SR

 

Miesto konania: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Dátum konania: 23. apríl 2015, 10:00 - 12:00

 

Úvodné slovo: Andrej Králik, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  

Pozvaní hostia, ktorí sa zúčastnili:

Charlotte Rive, Európska komisia 

Koordinátori Európskych občianskych iniciatív na Slovensku: 

Marek Michalčík, Jeden z nás (One of us), Fórum života

Miroslav Hajnoš, Fraternité, KOZ 

Ľudmila Kuchárová, Ministerstvo vnútra SR

Iveta Murgašová, Ministerstvo vnútra SR

 

Členovia o.z.:

Beata Novomeská, výkonná podpredsedníčka

Paul Pirovits, člen Rady

  Diskusiu na tému Európska iniciatíva občanov otvoril pán Andrej Králik, ktorý je hlavou politického a tlačového odboru  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Svojou prezentáciou o stave Európskej občianskej iniciatívy a doteraz podaných a uskutočnených iniciatívach pokračovala pani Charlotte Rive, predstaviteľka Európskej komisie. Pán Marek Michalčík porozprával o tom ako prebiehala iniciatíva Jeden z nás, ktorej bol súčasťou. Vyjadril svoju frustráciu nad tým, že hoci iniciatíva bola úspešná, tak komisia sa touto problematikou nezaoberala a stav zostal rovnaký ako pred samotnou iniciatívou. (Európska únia aj naďalej financuje pokusy na embryách (prebiehajú napr. vo Veľkej Británii), hoci u nás v SR to je zakázané a trestné.) Ďalej o svojich skúsenostiach s EOI porozprával Miroslav Hajnoš, išlo o iniciatívu Fraternité, ktorá mala podporiť mladých ľudí vo vzdelávaní a mobilite. Táto iniciatíva nebola úspešná, vyzbierali v rámci EÚ len okolo 70 000 podpisov (hoci mohli zbierať aj elektronicky) a v SR sa im podarilo len cez 1 000 podpisov (do 2 000 podpisov). Keďže táto iniciatíva bola zameraná na mladých ľudí, pochválil ich za to aj Maroš Šefčovič, súčasný podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu.

     

Do diskusie sa zapojila aj členka a výkonná podpredsedníčka o.z. Beata Novomeská, ktorá sa opýtala prítomných hostí a zastúpenia EK na Slovensku, či vedia o prebiehajúcej petícii za zlepšenie pravidiel EOI, ktorú iniciuje Democracy International, globálna koalícia za demokraciu, organizácia, ktorej členom je aj naše o.z.. Ďalej uviedla 9 bodov, ktoré môžu slúžiť na zlepšenie tejto iniciatívy: body týkajúce sa dostupnosti pre občanov, body týkajúce sa dynamiky a procesu prívetivého pre užívateľa a body týkajúce sa právomoci – sily dopadu úspešných EOI. O týchto bodoch hovorila aj s hostkami pani Ľudmilou Kuchárovou a Ivetou Murgašovou z Ministerstva vnútra, ktoré iniciatívu spracúvajú a so Charlotte Rive, predstaviteľkou Európskej komisie. V Európskej komisii už o niektorých nedostatkoch vedia, napr. o bode 5 našich návrhov na vylepšenie EOI, ktorý znie: „Skôr ako začať obdobie zberu v deň, keď Komisia vyhlási EOI za prípustnú a zaregistrovanú, dajte EOI usporiadateľom možnosť voľby, čo sa týka začatia ich EOI, a to do troch mesiacov od registrácie zo strany Komisie.“

    

Náš materiál bol e-mailom zaslaný Andrejovi Králikovi, ktorý sľúbil, že ho rozpošle všetkým slovenským europoslancom a takisto o neho prejavil záujem pán Jozef Reinvart, senior poradca, z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Takisto bol nadviazaný kontakt s pánom Marekom Michalčíkom, ktorý bol súčasťou iniciatívy Jeden z nás.  

 Diskusia bola plodná a prínosná.  

   

  

 Diskusia prebieha... Slovo má pán Marek Michalčík z iniciatívy Jeden z nás...

                          

 

 

 

Beata Novomeská (vľavo) diskutuje  s Charlottou Rive, predstaviteľkou Európskej komisie

 

 

     

     Beata Novomeská (vpravo) diskutuje  s Charlottou Rive, predstaviteľkou Európskej komisie

                                      

Posledná úprava Sobota, 10 Október 2015 10:43  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?