Príklad dialógu občania-politici v parlamente

Piatok, 29 Máj 2015 08:37 Paul Pirovits
Tlačiť
Priemer 0 z 0 hlasov

Jeden z nedosiahnutých cieľov komunít obyvateľov obci, krajov a krajiny na Slovensku a z toho vyplývajúci obrovský dlh  novembrovej revolúcii 1989 ostáva legislatívne zavedenie každodenného dialógu o dôležitých spoločenských otázkach obci, kraji, krajiny i EÚ vedúceho k priamemu rozhodovaniu v hlasovaniach tzv. referende, či zaručuje každému občanovi status - občana suveréna voči zvolenému zástupcovi, politikovi. To si vyžaduje iniciatívu občana priviesť politikov za jeden

Priviesť politikov ku dialógu za jeden stôl s občanmi sa podarilo občanom bez podpory v zákone len z dobrej vôle v novembrovej revolúcii 1989. Výsledkom bola revolučná zmena politického systému teda spôsobu správy veci verejných,  z totalitného systému sa prišlo na viac demokracie a viac slobody, ale možnosť kontroly politika občanom a moc občanapriamo rozhodovať o veciach verejných sa ukázala nereálna. Prečo? Kráľovnou slobôd je možnosť voľby s ktorou sa každý obyvateľ narodí, rozhoduje sa v každom životnom kroku medzi niečím (správnym a nesprávnym) a to je schopnosť jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhí. Na tom je založené aj referendum-priame rozhodovanie hlasovaním,  pričom rozhoduje väčšinový súčet hlasov jedincov za hlasovaciu otázku. Stav tohto občianskeho nástroja priamej demokracie, priamej vlády ľudu je však v katastrofálnom stave. Je nefunkčné. Ako ho sfunkčniť.

Priviesť politikov za jeden stôl s občanmi sa podarilo sa podarilo Občianskemu združeniu Priama demokracia na Medzinárodnej konferencii aprl 2014 v parlamente za pozvánky všetkých parlamentných i neparlamentných politických strán.

 

Na zasadaní vyšetrovacej komisie ( Enquete-Kommission) priama demokracia 2. Júna 2015 strany prevezmú politickú zodpovednosť. Po doterajšom konferenčnom charaktere zasadaní  by mala teraz začať politická debata, na konci ktorej by mala vzniknúť správa vyšetrovacej komisii a návrh zákona.

Doteraz SPÖ (Socialistická strana Rakúska) vystupovala v ústraní v spojitosti či a koľko toho z vyšetrovacej komisii priamej demokracii pre nich vyskočí. V neposlednom rade z tohto dôvodu nebude podľa ohlasov ďalšie zasadnutie pre všeobecnú verejnosť, ale iba  pre "verejné médiá". Okrem kameramanov ORF- redakcie informačného vysielania z parlamentu, ktorý v poslednej dobe ako jediné médium informovalo o tejto vyšetrovacej komisie, tentoraz členovia vyšetrovacej komisie ostanú sami medzi sebou.

Z tohto sedenia nebude žiadne živé vysielanie ani žiadny Twitterwall. Pravdepodobne nebude, tak ako to bolo pri všetkých predchádzajúcich sedení vyšetrovacej komisie, žiadny slovný záznam.

Pre ďalšie sedenie ostáva teda už len možnosť odovzdať písomné stanovisko o priamej demokracii, alebo k hlavným bodom  jednotlivých sedení  vyšetrovacej komisii, alebo k nezverejneniu zasadania a zaslať to na  parlamentom zriadenú e-mailovú adresu.

Po letnej prestávke v stredu 16. septembra 2015 sa bude pokračovať ďalším zasadaním v dialógu o záveroch a politickej zodpovednosti strán k vyšetrovacej komisii priama demokracia.

 

Posledná úprava Sobota, 30 Máj 2015 05:48