Stretnutie so švajčiarskym veľvyslancom o priamej demokracii vo Švajčiarsku

Utorok, 08 December 2015 13:45 administrátor
Tlačiť
Priemer 5.00 z 2 hlasov

V Bratislave sa 3. decembra 2015 stretli členovia nášho občianskeho združenia so švajčiarskym veľvyslancom na Slovensku jeho Excelenciou Alexandrom Wittwerom.

Podujatie koordinoval člen OZPD Paul Pirovits. Za občianske združenie sa ho zúčastnili členovia Jozef Vaško, Iveta Kamenická a sympatizantka pani Marta Hrebíčková.

Veľvyslanec nás v úvode informoval o parlamentných voľbách, ktoré prebehli vo Švajčiarsku 18.októbra 2015. Spomenul, že Slovensko bude predsedať Rade Európy od júla 2015 na 6 mesiacov, čo je dôležité vzhľadom k súčasnej situácii v EÚ.

Paul Pirovits oboznámil veľvyslanca s cieľom nášho združenia a úsilím o presadenie väčšieho vplyvu občanov na vývoj verejných záležitostí, s pokusom vytvoriť brožúru o referendovom zákone, s uskutočnenou medzinárodnou konferenciou Danube rally 2014 a spoluprácou s DI. Taktiež spomenul aj význam celoeurópskej petície proti dohode TTIP, ktorú podporili slovenskí občania svojím podpisom splnením národného kvóra a zdieľali sme odkaz na Petíciu na oficiálnej stránke OZPD.

V priateľskej diskusii sme sa zamerali na praktické fungovanie priamej demokracie vo Švajčiarsku v porovnaní so zastupiteľskou demokraciou na Slovensku.

Pán Wittwer zdôraznil niektoré skutočnosti a to:

Na otázku Paula Pirovitsa, či by nám pán veľvyslanec mohol odporučiť ďalší zdroj podrobnejších informácií o PD vo Švajčiarsku, kontaktné osoby, možných lektorov o priamej demokracii vo Švajčiarsku, pán veľvyslanec spomenul ako jeden z možných subjektov Inštitút pre federalizmus vo Freiburgu (Institut für Föderalismus in Freiburg), (federalizmus = zväz, spolok).

Inštitút je súčasťou univerzity a fakulty vedeckého práva a pracuje ako národne a medzinárodne uznávané a politicky nezávislé kompetenčné centrum pre otázky vedenia štátu. 30 rokov dodáva vedecké podklady pre úlohy, ktoré má štát plniť aj napriek konfliktom záujmov, ktorým je vystavený; štátne výdaje spravodlivo podľa potreby a hospodárne napĺňať, zaobchádzať pritom demokraticky, legitímne, berúc do úvahy spoločnosť aj zachovanie práv jedincov a menšín.

Uvedomili sme si, že na Slovensku sa usilujeme o zavedenie nástrojov priamej demokracie zhora (pokusy o sfunkčnenie referenda, medzinárodná konferencia, snaha presadiť sa v parlamente cez politickú stranu s týmto programom), a nie zdola postupne od ľudí na komunálnej úrovni.

Jeden zo zámerov stretnutia vypočuť si švajčiarsku prax o PD priamo z úst povolaného Švajčiara sa naplnil nad rámec očakávania. Vďaka pravdivým a jednoduchým informáciám, ktoré popisujú fungovanie mechanizmu PD bez predsudkov typických pre Slovensko a často prameniacich práve z nedostatku komplexných informácii, ešte viac všetkých prítomných podnietilo k myšlienke niečo obdobné uskutočniť pre slovenskú verejnosť, aby pochopila a uistila sa, že ide v skutočnosti, ak sa to robí správne o jednoduchú vec. Preto pán veľvyslanec A. Wittwer navrhol, že po parlamentných voľbách 2016 treba využiť medzi iným aj návštevu švajčiarskeho prezidenta na Slovensku v máji - júni 2016 tak, aby mohol prezident odprednášať o PD na nejakej slovenskej univerzite. To naznačuje sľubnú spoluprácu.

V závere nám pán veľvyslanec poprial veľa zdravia, síl a krásne Vianočné sviatky.

Autorka článku: Iveta Kamenická, spoluautori - ostatní zúčastnení členovia stretnutia.

Posledná úprava Štvrtok, 10 December 2015 08:49  
Comments (1)
PD
1 Sobota, 12 December 2015 15:32
Peter Zazik
I like it. PZ
yvComment v.1.23.0