• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Námietky proti PD

Námietky proti priamej demokracii sú v skutočnosti námietkami proti demokracii ako takej

E-mail Tlačiť PDF

Kapitola 6. Proti priamej demokracii sú často vznášané tieto námietky:

z knihy:

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer: Priama demokracia - fakty a argumenty súvisiace so zavedením občianskej iniciatívy a referenda

a.  Nekompetentnosť: v modernej spoločnosti sú často problémy príliš zložité na to, aby sa premyslené rozhodovanie ponechalo na bežného človeka.

b.  Nedostatok zmyslu pre zodpovednosť: ľudia neberú ohľad na nič, iba na svoje vlastné záujmy. Napríklad: zrušili by dane bez toho, aby si uvedomili následky takéhoto opatrenia alebo požadujú, aby vláda mala vyššie výdavky, ktoré by narušili rozpočet. Politikov možno vždy brať na zodpovednosť za ich rozhodnutia, ale nikto sa nezodpovedá za rozhodnutia, urobené prostredníctvom referenda.

c.  Hrozby pre menšiny: priama demokracia by mohla byť prostriedkom schválenia návrhov, ktoré porušujú ľudské práva a základné slobody. Týmto spôsobom by boli osobitne ohrozené menšiny.

d.  V súvislosti s bodom c: v priamej demokracii môžu demagógovia slobodne iniciovať hrubo populistické návrhy.

e.  Moc peňazí: dobre financované „špeciálne záujmy“ v diskusii dominujú a využívajú referendá na svoje vlastné zámery.

f.   Malé možnosti vybrúsiť a spresniť otázky: voliči môžu na návrh v referende povedať iba „áno“ alebo „nie“; nie je priestor pre väčšie rozlíšenie alebo nuansy. Navyše pri referendách je tu ešte otázka spájania: v rozhodovaní voličov zohrávajú úlohu rôzne druhy otázok, priamo nesúvisiacich s aktuálnym predmetom referenda.

g.  Konflikt so zastupiteľskou demokraciou: parlament sa referendami spochybňuje a primát „oficiálnej“ politickej sféry sa oslabuje.

h.  Prílišné zaťažovanie voličov: voliči vôbec nechcú referendá, chcú mať pokoj a nechcú byť nútení chodiť hlasovať.

i.   Manipulácia spôsobu, ako sa otázka podáva: otázku je možné sformulovať sugestívne, takže voliči sú navádzaní na hlasovanie v rozpore so skutočným vlastným presvedčením.

j.   Konzervativizmus: referendum zabezpečuje, aby sa blokovala obnova, pretože ľudia majú sklon zachovávať status quo. Iní naopak tvrdia, že zapálení aktivisti môžu pomocou referenda premôcť demokraciu, pretože tichá väčšina sa na referende nezúčastňuje.

k.  Referendá nie sú potrebné, pretože existujú lepšie spôsoby ako umožniť ľuďom diskutovať o politických otázkach.

V tejto kapitole rozoberáme tieto námietky jednu po druhej. Najskôr však uveďme ešte poznámku: pri posudzovaní námietok musíme priamu demokraciu porovnávať vždy s čisto zastupiteľským systémom a nie s nereálnym abstraktným ideálom. Mnohé námietky, namierené proti priamej demokracii, sú v skutočnosti námietkami proti demokracii ako takej.  Navyše námietky sa musia preveriť skutočnou praxou miest, v ktorých priama demokracia fungovala už celé storočie alebo aj dlhšie (najmä Švajčiarsko a niekoľko amerických štátov, pozri kapitolu 5). To je v súčasnosti možné, pretože v posledných rokoch sa urobili v tejto oblasti mnohé empirické výskumy, ktoré sa týkali takmer každého aspektu priamej demokracie.

Posledná úprava Štvrtok, 14 November 2019 12:21
 

Nekompetentnosť

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

Tento argument odmieta priamu demokraciu, pretože voličov nepovažuje za schopných vytvoriť si dobre uvážený názor. Tento argument má nepeknú históriu. Bol použitý proti všeobecnému hlasovaciemu právu, proti právu žien hlasovať, proti hlasovaciemu právu černochov v Juhoafrickej republike, atď.  

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:04 Čítať celý článok...
 

Nedostatok zmyslu pre zodpovednosť

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

Podľa tohto argumentu ľudia vo väčšej miere schvaľujú návrhy, ktoré slúžia ich vlastným záujmom a preukazujú nedostatok zodpovednosti za celé spoločenstvo alebo spoločnosť, čo má ničivé dôsledky. Napríklad hlasujú za zrušenie daní a zároveň za zvýšenie verejných výdavkov. 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:04 Čítať celý článok...
 

Hrozby pre menšiny

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Podľa tohto argumentu by sa priama demokracia stala zbraňou v rukách majorít na potláčanie menšín a nastolenie diktatúry.  To je ďalší argument proti demokracii samotnej, alebo vlastne proti akémukoľvek politickému systému, ktorý umožňuje slobodnú voľbu – nie proti priamej demokracii. Aj parlamentný režim môže rovnako zlyhať vo svojej povinnosti voči menšinám, alebo nastoliť diktatúru. Prevzatie moci nacistami v roku 1933 je dobrým príkladom nastolenia diktatúry parlamentnou cestou. 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:00 Čítať celý článok...
 

Vplyv demagógov a populistov

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

Rozvinutím tvrdenia, rozoberaného v predchádzajúcej časti - že priama demokracia by porušovala práva menšín – sa často vyhlasuje, že priama demokracia by poskytla široký priestor populistom a demagógom.

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:03 Čítať celý článok...
 

Moc peňazí

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 2 hlasov

Podľa tohto argumentu ktokoľvek, kto má dosť peňazí, môže zorganizovať masívnu mediálnu kampaň, využiť ju na usmerňovanie verejnej diskusie a vyhrať boj s pomocou prepracovaných marketingových techník. Bývalý primátor Amsterdamu Schelto Patijn to vyjadril takto: „Referendum proti politike o drogách? Podsvetie je rozhodne pripravené investovať niekoľko miliónov guldenov do nezmenenej politiky.  Kúpte si 700 hodín televízie. Tak sa dá kúpiť referendum.“ (Noviny De Telegraaf, 13. januára 1997)

 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 01:28 Čítať celý článok...
 

Malé možnosti vybrúsiť a spresniť otázky

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Podľa tohto argumentu by sa mali referendá odmietať, pretože sú príliš „hrubé“ a zjednodušujúce a ponúkajú iba možnosti „áno“ a „nie“. Tento argument použil napríklad bývalý belgický premiér Dehaene („Poznám len málo problémov, ktoré môžete vyriešiť použitím slova áno alebo nie“) na belgickom francúzskom televíznom kanále RTBf 4. októbra 1992.  Avšak z ľudského hľadiska priama demokracia dáva oveľa väčší priestor pre jemnosť a rozlíšenie ako čisto zastupiteľský systém.  Pri tom druhom si voliči môžu vyberať spomedzi obmedzeného počtu celkových balíkov politických názorov (bežne nie viac ako 10): z politických programov strán. Tie sa v praxi sa takmer nikdy nezhodujú s možnosťami, ktoré by zvolili sami voliči, ak by mali rozhodovať o tých istých otázkach.  

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:03 Čítať celý článok...
 

Konflikt so zastupiteľskou demokraciou

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Niektorí podopierajú tento argument odôvodnením, že referendami sa znižuje autorita parlamentu a iní zase, že referendami sa ohrozuje primát politiky.

Najskôr si všimnite mylnú predstavu: demokracia sa stotožňuje so „zastupiteľskou demokraciou“, ako keby bolo zastupovanie základom demokracie. Referendá by potom ohrozovali „demokraciu“.  V skutočnosti nie je základom demokracie zastúpenie, ale suverenita ľudu. Nie sú to iba diktátori ako Hitler a Stalin, ktorí sami seba predstavovali ako zástupcov ľudu, ale aj rôzni absolutistickí králi v priebehu celej histórie. V 2. kapitole sme ukázali, že čisto zastupiteľský systém je správnou interpretáciou demokracie iba za určitej konkrétnej okolnosti – ak s tým občania súhlasili. Prieskumy však jednotne naznačujú, že k tomu od 70. rokov minulého storočia nikdy nedošlo: väčšina dôsledne podporuje zavedenie rozhodovania priamou demokraciou.

Inými slovami, argument, že autorita parlamentu sa referendami znižuje, nie je relevantný. Parlament sám nie je cieľom - parlament tu je pre demokraciu, a tá pre ľudí a nie ľudia pre demokraciu a parlament. Preto by bolo hlúpe žiadať, aby sa demokracia obmedzila z rešpektu voči parlamentu.

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:02 Čítať celý článok...
 

Prílišné zaťažovanie a voličská únava

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 4.00 z 2 hlasov

Podľa tohto argumentu referendá chcú od voličov príliš veľa.
Príliš veľa sa od nich žiada, kým ich sklon ísť voliť sa znižuje.  V dôsledku toho sa vzdávajú zastupovania, pretože zvyčajne sú to ekonomicky slabší obyvatelia, ktorí sa stiahnu najskôr.  Vo Švajčiarsku je už desiatky rokov účasť v parlamentných voľbách okolo 40 % (účasť v referendách je asi 50 %); je nižšia ako účasť v parlamentných voľbách v Nemecku (približne 80 %) alebo v prezidentských voľbách vo Francúzsku (70 % až 80 %) alebo Spojených štátoch (50 % až 60 %).  Relatívne nízka úroveň účasti voličov sa často pripisuje únave z referend. Ak by táto kauzálna súvislosť skutočne existovala, mohla by sa riešiť zvýšením prahu podpisov, ktorý je vo Švajčiarsku veľmi nízky (100 000 pre iniciatívu občanov alebo 2 % voličov). To by relatívne malým skupinám sťažilo začínať občianske iniciatívy, ktoré nenadchnú väčšinu ľudí.  S takýmito závermi však musíme byť opatrní. V čisto zastupiteľskej demokracii občania nemajú takmer žiadnu príležitosť ovplyvňovať politiku absolútne akýmkoľvek spôsobom. Majú iba príležitosť každých niekoľko rokov voliť, ktorej sa potom mnohí nedočkavo chopia. V čisto zastupiteľskom systéme je až nechutne málo príležitostí na to, aby sa človek mohol vyjadriť.  V dobre rozvinutom systéme priamej demokracie ponuka a dopyt, pokiaľ ide o možnosti vyjadriť názor, sú väčšmi v rovnováhe a ľudia cítia, že majú väčšiu slobodu vybrať si medzi zúčastnením sa na rozhodovaní priamo alebo poverením touto zodpovednosťou iných.

 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:02 Čítať celý článok...
 

Formuláciu otázky je možné zmanipulovať

E-mail Tlačiť PDF

Podľa tejto námietky je možné položiť v referende otázku spôsobom, ktorý je zavádzajúci. V dôsledku toho môžu voliči hlasovať proti svojmu skutočnému presvedčeniu. Prof. Jan Gijsels (belgické noviny De Standaard, 5. novembra 1992) to vyjadril takto: „Neexistuje referendum, ktoré sa nespochybňuje z dôvodu, ako je položená otázka.“ V skutočnosti je formulovanie otázky problémom najmä v plebiscitoch, nie v priamej demokracii. Plebiscity sú nezáväzné ľudové hlasovania, ktoré formulujú vládnuci politici. Často pritom zaraďujú do jednej otázky viacero problémov a manipulujú aj iné podmienky (pozri ďalšie informácie a príklady v bode „d“). 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:02 Čítať celý článok...
 

Konzervatizmus alebo zapálení aktivisti

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 5.00 z 1 hlasov

Podľa niektorých systém referenda zabezpečuje, aby sa blokovali základné inovácie, pretože široká verejnosť má sklon k zachovaniu status quo. Iní tvrdia presný opak: že oddaní aktivisti môžu využiť referendá na to, aby premohli demokraciu, pretože „tichá väčšina“ sa zvyčajne na hlasovaní nezúčastňuje.

 

Posledná úprava Nedeľa, 29 November 2009 03:01 Čítať celý článok...
 


English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?