O nás

Štvrtok, 14 November 2013 14:24 administrátor
Tlačiť
Priemer 4.80 z 5 hlasov

Kto sme?

Združenie OZ PD je spoločnosť ľudí, ktorí majú radi Slovensko (a veci s tým súvisiace ;-) a práve preto sa snažíme robiť niečo tak, aby sa tu dalo lepšie žiť (apoň v budúcnosti, ak nie dnes...). 

Čo robíme?

Podporujeme myšlienku priamej demokracie, t.j. aby občania mali nástroje na to, aby mohli o veciach verejných rozhodovať priamo. Najdôležitejším takýmto nástrojom je referendum - ale iba ak je jednoduché ho občanmi použiť na všetkých úrovniach spravovania spoločnosti.


Čo teda je konkrétne našim cieľom?

Hoci naša ústava a zákony referendum umožňujú, určujú mu také podmienky a prekážky, že je takmer nemožné ho uskutočniť. A to najmä na celoštátnej úrovni ale aj na miestnej úrovni. Naším prvoradým a najbližším cieľom je teda práca na tom, aby sa tieto prekážky postupne odstraňovali. A to najmä osvetou a vzdelávaním, ale aj inak. Keďže kvalifikovane a zodpovedne sa môže rozhodovať len dobre informovaný občan je zároveň naším cieľom aj vzdelávanie a príprava občanov na ich priamu účasť pri správe spoločnosti. 

Posledná úprava Nedeľa, 19 Január 2014 21:31  
Comments (1)
1 Streda, 09 Júl 2014 06:55
Štefan Štefanides
Už je tomu skoro mesiac, čo sa uskutočnilo zhromaždenie voliteľov a doteraz z neho nie je vyhotovená oficiálna zápisnica.
yvComment v.1.23.0