SPRAVODAJ / Február 2014

Sobota, 15 Február 2014 15:37 administrátor
Tlačiť
Priemer 5.00 z 4 hlasov
Nezobrazuje sa vám email správne? Môžete si ho prezrieť tu.
  Občianske združenie Priama demokracia

SPRAVODAJ / Február 2014
 
  www.priama-demokracia.sk    
 
 
  Aktivity      Články      Kontakt  
 
           
 
 
 
 
 

Príhovor

 
 
  Ponúkame vám Spravodaj občianskeho združenia Priama demokracia. Nulté číslo, ktoré práve čítate, je určené predovšetkým nám, členom združenia. Tie ďalšie by sa už mali dostávať aj k našim priaznivcom, sympatizantom a všetkým tým, ktorých chceme informovať o našich aktivitách alebo pozvať k spolupráci.

Keďže Spravodaj by mal reprezentovať život a prácu v združení, ponúkame vám hneď teraz možnosť podielať sa na ňom. Pošlite nám svoje pripomienky a návrhy k obsahu, prípadne aj vzhľadu periodika. Samozrejme, vítaná je pomoc pri jeho tvorbe.

Na ostatnom členskom stretnutí sme sa zhodli aj na potrebe loga pre OZPD. Obraciame sa na vás s výzvou poslať do 20. februára námet na logo pre občianske združenie Priama demokracia. Malo by byť graficky jednoduché, ľahko zapamätateľné a podľa možnosti rozoznateľné nielen vo farebnom, ale aj v čierno-bielom vyhotovení. Vítame nielen grafický návrh, ale aj myšlienku, ideu, čo by logo malo alebo mohlo obsahovať či vyjadrovať, ktorú potom výtvarne a graficky spracujeme.

Ďakujeme za pozornosť a nápady. Nech sa vám dobre číta.

Redakčná rada
 
 
  Read More  
 
Image 560x280
 
 
 

Stali sme sa čakateľmi členstva v medzinárodnej organizácie Democracy International

 
 
 
Democracy International je medzinárodná organizácia s celosvetovým pôsobením, ktorej hlavným cieľom je podporovať aktívne skupiny občanov vo všetkých krajinách sveta v budovaní priamej demokracie. Za najdôležitejšie jej nástroje považuje iniciatívu a referendum, aby sa občania mohli priamo podieľať na rozhodnutiach vo veciach spoločného záujmu vo svojej obci,kraji a v celej krajine, v prípade občanov EÚ podieľať sa na tvorení zákonov cez Európsku občiansku iniciatívu...
 
 
  Read More  
 
 
  Medzinárodná konferencia The Danube Rally 2014  
 
  Democracy International organizuje v dňoch 1.-9. apríla 2014 medzinárodnú konferenciu The Danube Democracy Rally 2014 v troch hlavných mestách na Dunaji: Viedni, Bratislave a Budapešti. Občianske združenie Priama demokracia je partnerom pri koordinácii a organizácii časti konferencie Bratislave, ktorá sa uskutoční 4.-6. apríla v hoteli Sorea Regia...  
 
  Read More  
 
 
 

Naše aktivity, Bratislava - Stretnutie členov

 
 
  V sobotu 25. januára sa uskutočnilo členské stretnutie občianskeho združenia Priama demokracia v Bratislave. V živej, ale kultivovanej celodennej diskusii sme sa zaoberali predovšetkým týmito okruhmi tém: 1. smerovanie občianskeho združenia Priama demokracia 2. financovanie OZPD (2% z daní, transparetné prijímanie darcovských príspevkov) 3. najdôležitejšie aktivity na prvý štvrťrok 2014: - konferencia The Danube Rally 2014 - prezentácia OZPD: logo, úprava webovej stránky OZPD, začatie vydávania Spravodaja OZPD pre členov a širší okruh adresátov - pokračovanie vo vzdelávacích podujatiach...  
 
  Read More  
 
  Image 270x200
 
  S veľvyslancom Švajčiarska o priamej demokracii na Slovensku  
 
  V novembri sme sa v Bratislave stretli s veľvyslancom Švajčiarska na Slovensku Christianom Fotschom. Podujatie koordinoval člen OZPD Paul Pirovits a ako moderátor ho viedol politológ Martin Klus. Zúčastnila sa aj predstaviteľka hnutia OľaNO Vanda Rybanská. Za OZPD bol prítomný predseda Jozef Bielik a ďalších 5 členov...  
 
  Read More  
 
  Image 270x200
 
  Prednáška a diskusia na tému Európska občianska inciatíva (EOI)  
 
  Prednášku s diskusiou na tému „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 211/2011 o iniciatíve občanov“ v januári 2014 koordinoval podpredseda OZPD Jozef Vaško v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Prednášal Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia EK na Slovensku. Uskutočnilo sa v Európskom informačnom centre v Dome Európskej únie, v Bratislave...  
 
  Read More  
 
Image 560x280
 
 
 
 
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
 
 
 
Posledná úprava Streda, 15 Apríl 2015 21:44  
Comments (1)
1 Utorok, 14 Apríl 2015 07:04
Paul Pirovits -člen
za skvele spracovaného Spravodaja
yvComment v.1.23.0