• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Spravodaj apríl 2015

E-mail Tlačiť PDF
Priemer 0 z 0 hlasov

 

Nezobrazuje sa vám email správne? Môžete si ho prezrieť tu.
  Občianske združenie Priama demokracia

SPRAVODAJ / apríl 2015
 
  www.priama-demokracia.sk    
 
 
  Aktivity      Články      Kontakt  
 
           
 
 
 

 
 
 
 

EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV – SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

 
 
 

PODUJATIE ZORGANIZOVALO ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU V SPOLUPRÁCI S EURACTIV.SK A FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, ZASTÚPENIE V SR

 

 

Miesto konania: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Dátum konania: 23. apríl 2015, 10:00 - 12:00

 

Úvodné slovo: Andrej Králik, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  

Pozvaní hostia, ktorí sa zúčastnili:  

Charlotte Rive, Európska komisia 

Koordinátori Európskych občianskych iniciatív na Slovensku: 

Marek Michalčík, Jeden z nás (One of us), Fórum života

Miroslav Hajnoš, Fraternité, KOZ 

Ľudmila Kuchárová, Ministerstvo vnútra SR

Iveta Murgašová, Ministerstvo vnútra SR

 

Členovia o.z.:

Beata Novomeská, výkonná podpredsedníčka

Paul Pirovits, člen Rady

 

Diskusiu na tému Európska iniciatíva občanov otvoril pán Andrej Králik, ktorý je hlavou politického a tlačového odboru  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Svojou prezentáciou o stave Európskej občianskej iniciatívy a doteraz podaných a uskutočnených iniciatívach pokračovala pani Charlotte Rive, predstaviteľka Európskej komisie. Pán Marek Michalčík porozprával o tom ako prebiehala iniciatíva Jeden z nás, ktorej bol súčasťou. Vyjadril svoju frustráciu nad tým, že hoci iniciatíva bola úspešná, tak komisia sa touto problematikou nezaoberala a stav zostal rovnaký ako pred samotnou iniciatívou. (Európska únia aj naďalej financuje pokusy na embryách (prebiehajú napr. vo Veľkej Británii), hoci u nás v SR to je zakázané a trestné.) Ďalej o svojich skúsenostiach s EOI porozprával Miroslav Hajnoš, išlo o iniciatívu Fraternité, ktorá mala podporiť mladých ľudí vo vzdelávaní a mobilite. Táto iniciatíva nebola úspešná, vyzbierali v rámci EÚ len okolo 70 000 podpisov (hoci mohli zbierať aj elektronicky) a v SR sa im podarilo len cez 1 000 podpisov (do 2 000 podpisov). Keďže táto iniciatíva bola zameraná na mladých ľudí, pochválil ich za to aj Maroš Šefčovič, súčasný podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu.

     

Do diskusie sa zapojila aj členka a výkonná podpredsedníčka o.z. Beata Novomeská, ktorá sa opýtala prítomných hostí a zastúpenia EK na Slovensku, či vedia o prebiehajúcej petícii za zlepšenie pravidiel EOI, ktorú iniciuje Democracy International, globálna koalícia za demokraciu, organizácia, ktorej členom je aj naše o.z.. Ďalej uviedla 9 bodov, ktoré môžu slúžiť na zlepšenie tejto iniciatívy: body týkajúce sa dostupnosti pre občanov, body týkajúce sa dynamiky a procesu prívetivého pre užívateľa a body týkajúce sa právomoci – sily dopadu úspešných EOI. O týchto bodoch hovorila aj s hostkami pani Ľudmilou Kuchárovou a Ivetou Murgašovou z Ministerstva vnútra, ktoré iniciatívu spracúvajú a so Charlotte Rive, predstaviteľkou Európskej komisie. V Európskej komisii už o niektorých nedostatkoch vedia, napr. o bode 5 našich návrhov na vylepšenie EOI, ktorý znie: „Skôr ako začať obdobie zberu v deň, keď Komisia vyhlási EOI za prípustnú a zaregistrovanú, dajte EOI usporiadateľom možnosť voľby, čo sa týka začatia ich EOI, a to do troch mesiacov od registrácie zo strany Komisie.“

    

Náš materiál bol e-mailom zaslaný Andrejovi Králikovi, ktorý sľúbil, že ho rozpošle všetkým slovenským europoslancom a takisto o neho prejavil záujem pán Jozef Reinvart, senior poradca, z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Takisto bol nadviazaný kontakt s pánom Marekom Michalčíkom, ktorý bol súčasťou iniciatívy Jeden z nás.  

 Diskusia bola plodná a prínosná. 

 

 

 

   

  

 Diskusia prebieha... Slovo má pán Marek Michalčík z iniciatívy Jeden z nás...

                          

 

 

 

Beata Novomeská (vľavo) diskutuje  s Charlottou Rive, predstaviteľkou Európskej komisie

 

 

     

     Beata Novomeská (vpravo) diskutuje  s Charlottou Rive, predstaviteľkou Európskej komisie

 
 
  Read More  

 

 
 
 

Dvojpeticia Za lepšie Slovensko - referendum o referende

 
 
 

V sobotu 11.4.2015 sa spolu so zberačmi podpisov stretol Petičný výbor a Petičná rada Dvojpetície za lepšie Slovensko, koalícia vytvorená aktívnymi občanmi a mnohými členmi OZ PD, aby prepočítali podpísané petičné hárky a zhodli sa na ďalšom napredovaní, ktoré sa tiež priamo dotýkajú cieľov OZ PD.
 

 

Paralelne bežiaca Dvojpetícia za lepšie Slovensko jedna smerujúca do parlamentu a druhá na vyvolanie referenda, vznikla na jar v roku 2012 počas protestov Gorila, kedy korupčné správanie zvolených zástupcov občanov vo verejnej správe - špičkových politikov preniklo z kanálov tajnej polície na internet a vyhnalo 10 tisíce poriadne nahnevaných občianok a občanov na niekoľko mesiacov do ulíc slovenských miest.  Príčinou zotrvania protestov bolo opačná reakcia politikov a zodpovedných úradníkov ako kauzu Gorila ne/vyriešiť a tak ako jediný legitímny nástroj v rukách občianok a občanov ostalo nakoniec sfunkčnenie referenda, ktoré samo osebe je nielen legálnym nástrojom ako kedykoľvek prejaviť priamym rozhodnutím vôľu suveréna občianky a občana vo všetkých dôležitých spoločenských veciach v obci, kraji a krajine, ale aj účinným kontrolným nástrojom voči bezbrehej moci a beztrestnosti zvolených zástupcov občanov vo verejnej správe. Z iniciatívy aktívnych občanov a  o.z. Priama demokracia za neľahkých vyjednávacích podmienok nakoniec deň pred parlamentnými voľbami, očakávajúc napriek samovoľnému priebehu kampane masívnu podporu obyvateľov,12. marca 2012 sa dvojpetícia dostala medzi občanov, sprvoti s úspechom začatí zber podpisov postupne stratil z mnohých príčin na sile a očakávaný úspech vo vyzbieraní požadovaných podpisov aspoň petície do parlamentu sa nedostavil a dnes po 3 rokoch ostala už len malá skupinka zberačov.

Pri sobotňajšom prepočítavaní podpísaných hárkov sa hovorilo o ďalšom smerovaní tejto dvojpetícii. Účastníci sa zhodli na tom, že napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam na Slovenskú, bez koaličnej podpory iných občianskych organizácii ju treba podporovať a zachovať, nakoľko vždy môže prísť ku situácii, kedy nastane celospoločensky dopyt po sfunkčnení referenda, čo dvojpetícia určite obsahuje. Mnohí členovia združenia PD sa nestotožňujú čiastočne či plne s jej obsahom, ale lepšia petícia ako dvojpetícia Za lepšie Slovensko za sfunkčnenie referenda z radou členov nevzišla a momentálne na Slovensku inú úspešnejšiu nemáme.

Tiež pre členov pracovnej skupiny Petícia a referendum OZ PD, z ktorých sa čiastočne spolu s koordinátorom zúčastnili stretnutia, ostáva neľahká výzva ako vo vlastnej réžii združenia PD vyvinúť a zrealizovať takú stratégiu a aktivity pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami 2016, aby cieľ združenia sfunkčnenie referenda a viac (priamej) demokracie;

1. priviedlo opozíciu v parlamente k úspešnému odhlasovaniu zákona o sfunkčnení referenda na všetkých úrovniach: obce, kraja a krajiny 

2. tiež zvýšil spoločenský dopyt po sfunkčnení referenda a aktívne vyhľadal koalíciu s inými občianskymi organizáciami  a zrealizoval sfunkčnenie referenda cestou referenda, či pokračovaním dvojpetície Za lepšie Slovensko, alebo novou ostáva otvorené.

 

súvisiace články:

http://www.priama-demokracia.sk/aktivity/propagacia-pd/183-lepie-slovensko-vdaka-jednej-peticii.html

http://forum.priama-demokracia.sk/viewforum.php?f=11

http://www.priama-demokracia.sk/aktivity/propagacia-pd/192-zber-peticie-poas-volieb.html

 

 
 
     
 
 
 
 
Darujte nám 2 % z dane z príjmu
 
 
 

 

Posledná úprava Streda, 26 August 2015 21:31  

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:
English Czech French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Informácie o PD

Priama demokracia je základnou formou demokracie, používanou už v antických Aténach.
V modernej priamej demokracii (napríklad Švajčiarsko) spravujú štát poverení odborníci podľa pravidiel, schválených občanmi v referende.
Diskusia o kľúčových otázkach prebieha verejne, čo eliminuje zákulisné machinácie, lobistické záujmy a korupciu.
Číslo účtu: 2300553335 / 8330
IBAN: SK2383300000002300553335
BIC: FIOZSKBAXXX
Na činnosť o.z. PD prispeli: 10.02.2015 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.03.-22.01.2015 Perháčová Milada 36 eur, 19.05.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 24.01.2014 Kočanová Slávka 10 eur, 23.01.2014 Peter Pustaj 30 eur, 22.01.2014 Schulczová Ľubica 10 eur, 22.12.-21.01.2014 Perháčová Milada 144 eur, 13.01.2014 PRO-FES, s.r.o. 30 eur, 23.12.2013 Iveta Kamenická 13 eur, 21.11.-23.12.2013 Perháčová Milada 24 eur, 19.12.2013 Pirovits Paul 10 eur, 17.12.2013 Jozef Bielik 20 eur, 16.12.2013 Jozef Vaško 20 eur, 16.12.2013 Kočanová Slávka 10 eur, 13.12.2013 Novomeská Beata 10 eur, 12.12.2013 Orávik Marián 10 eur, 22.11.2013 Schulczová Ľubica 20 eur, 21.11.2013, Ďakujeme!

Partneri

wwww

Prihlásenie


Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?