SPRAVODAJ jún 2015 - Pracovné stretnutie bratislavskej skupiny - po 22.6.2015

Streda, 01 Júl 2015 08:01 Paul Pirovits
Tlačiť
Priemer 5.00 z 2 hlasov
  
V pondelok 22.6.2015 na večer v čase 17,00-19,30 hod prebehlo pracovné stretnutie za účasti 7 členovia a sympatizanti OZ PD z pozvaných 15.
Kvôli neočakávanému obsadeniu celej čajovni Shanglila sme sa presťahovali na iné miesto, vybrali sme pokojnú záhradnú časť reštaurácii Primi na Michalskej 19.
 
 Pripomenuli sme si všetky body z minulého stretnutia (viac: http://www.priama-demokracia.sk/spravodaje/263-spravodaj-jun-2015.html); 
1.      založenie blogovej stránky združenia
2.     čo najskôr spoločne zvládnuť  a naučiť sa rovnako chápať a šíriť základné terminológie o (priamej) demokracii.
3.      sfunkčnenie referenda a jeho podpora používania ostalo pre svoju náročnosť a obsiahlosť samozrejme otvorenou otázkou
4.     nevnášať osobné politické veci, názory a dianie do agendy združenia
5.     O osude mimobratislavských skupín či členov    
6.      K voľbe Rady
7.      Stretnutia a dialógy, workshopy, prednášky majú byť pravidelné
 
Zamerali sme sa na to  najdôležitejšie a to čo dokážeme aj momentálne zrealizovať: 
  1. Založenie blogu o.z. PD v slovenských denníkoch: vzhľadom na prázdninové obdobie otvorenie blogov o.z. Priama demokracia v slovenských denníkoch a vkladanie blogov sa spoločne dohodlo, že sa začne v septembri 2015. Dovtedy si každý z nás môže pripraviť článok, články vo forme blogu. Samozrejme, že blok sa má vytvoriť cez optiku PD. Témy sme si ešte nerozdali, spresnia sa, spomenula sa jedna téma ako najbližšie forma  PD pre obyvateľa, domové schôdze vlastníkov bytov. Nakoľko nie každý je zdatný pisateľ, stačí ak vyjadrí myšlienku, máme 4 novinárov a iných , ktorí môžu pomôcť blog editovať.  Na blogy sa vytvorili dobré a vhodné podklady z napr. slovného prepisu videoprednášky o PD od Jozefa B. a tiež z videopríhovorov zahraničných hosti Gerald Häfner, Bruno Kaufmann, Andreas Gross, Manfred Brand (s 30-ročnými skúsenosťami)  z Medzinárodnej konferencia DDR apríl 2014 so slovnými prepismi pod videami v komentároch – pozri Spravodaj máj 2014 : http://www.priama-demokracia.sk/spravodaje.html napr. NR SR Gerald Häfner, predseda Democracy International, 4. apríl 2014, 15:44 , https://www.youtube.com/watch?v=KWJLEg5YIgE
  2. Terminológia (priamej) demokracie: k tomu sa vytvorí na google disk dokument do ktorého bude mať každý prístup a môže do neho prispievať, obiť poznámky s návrhmi ap.
  3. Sfunkčnenie referenda: spomenulo sa, že k tomu sa vypracoval už strategický wittenberský plán s biznis plánom, ktorého určité body by mali schváliť členovia v referende. Sfunkčnenie referenda má dve cesty; cez parlament, parlamentné politické strany a politikov čo ponúka z našej strany pokračovať so stretnutiami občania (prereferendové občianske organizácia ako Skutočný snem, alebo ZOMOS ap.) - politici ako pokračovanie Medzinárodnej konferencii DDR apríl 2014 v NR SR za okrúhlym stolom (OLANO a SAS sú zatiaľ ochotné sa na tom spolupodielať), alebo vytvorením širokej koalície s proreferendovými občianskymi organizáciami (ako to dokázala Aliancia za rodinu) k vyvolaniu referenda o sfunkčnení referenda.
  4. Osobné politické názory a veci: Opakovane sa vysvetlilo a upozornilo, aby sme svoje osobné politické názory a veci nevmiešavali do našej práci
  5. O osude mimobratislavských skupín a členov: spomenula sa košicka skupina s. Kočanovej a myjavská skupina Mariana O. . Myjavská v súvislosti otáznosti pravosti nezávislých poslancov MZ. Viac sme tento bod nerozvíjali.
  6. Rada o.z.: nehovorilo sa o tomto bode. Spomenulo sa referendum v súvislosti s bodom 3.
  7. Stretnutia a dialógy, workshopy, prednášky ap.:

Čo pribudlo nového?:

  1. Vytvorenie komunikačného kanála pracovnej skupiny: spoločne sme sa dohodli na vytvorení uzatvorenej facebookej stránky pre členov a dôverných sympatizantov (zatiaľ: Zdena Skokňová a Ľubica Schulczová) o.z. PD s názvom: OZPD. Dohodli sme sa, že poprosíme Marian O. o technickú podporu, aby túto stránky vytvoril, tiež ju s viacerými, zatiaľ neurčenými administrátormi, administroval – pokiaľ by s tým samozrejme súhlasil – ďakujeme.
  2. Tiež sa hovorilo o vytvorení fans - facebookovej stránky tzv.  fans-stránky pre záujemcov a podporovateľov z verejnosti. S vkladaním prevzatých prípadne okomentovaných článkov zo svetových médií o PD (tu sa dajú tiež použiť naše blogy). Nič bližšie sa však neurčilo. Hovorilo sa o facebookovej stránky o.z. Priama demokracia vytvorenej a administrovanej nečlenom resp. sympatizantom od Slávky K. , čo si pamätám opatrenej s novým logom o.z.. Ja som ju nenašiel. Našiel som len túto: https://www.facebook.com/podporujem?fref=ts, históriu nepoznám, má staré a neplatné logo, ale neviem kto ju administruje. Kto vie nech dá vedieť.
  3. Poskytnúť vytvorené informácie školám vo forme brožúrky na hodinách Občianskej výchovy ap.
MAPKA:
Upozornenie: nakoľko je Starý most v rekonštrukcii a prechod pod ním z Petržalskej strany je žiaľ úplne uzavretý pre peších, cyklistov a autá, treba zvoliť v priloženej mapke vyznačené trasy pre chodcov, cyklistov a automobilistov.
 
Posledná úprava Utorok, 25 August 2015 15:42