Spravodaj apríl 2016 - podpisy pod dvojpeticiu

Nedeľa, 24 Apríl 2016 07:38 Paul Pirovits
Tlačiť
Priemer 5.00 z 1 hlasov

zber podpisov pri živej reťaze-ostrov Sihoť V piatok 22.4.2016 sa dvaja členovia Petičnej rady a zároveň zberači podpisov pod Dvojpeticiu za lepšie Slovensko zúčastnili na akcii v areály  Vodárenského múzea a živej reťaze k ostrovu Sihoť, kde ochranári a verejnosť išla protestovať, chrániť a upozorniť na ničenie dunajskej prírody nielen výrubom na ostrove Sihoť, ale aj v iných častiach dunajských luhov. Opätovne boli oslovení ochranári k spoločnému zberu podpisov pod Dvojpetíciu za lepšie Slovensko a na ich petíciu. Na základe predchádzajúcej dohody im bolo odovzdané niekoľko podpísaných hárkov na ich petíciu Živé rieky - ochrana riek (doteraz zozbieraných majú 8 tisíc podpisov). Vyzerá to, že bude pre nich ťažké orientovať sa na obidve petície naraz, napriek akceptácii, že funkčné referendum vyrieši všetko, aj ich veci. Prax nám napovedá: malé školenie o priamej demokracii s pro a proti argumentami by k motivácii tiež napomohlo. Treba dúfať, že si to rozmyslia. Jednoduché riešenie by možno bolo, ak by sme im ponúkli približne rovnaký počet zberačov, aký majú oni a urobiť spoločný deň zberu podpisov pod obe petície. A to sa rovnako týka pri oslovovaní aj iných potenciálnych organizácií.

Napriek tomu členovia Rady dvojpetície zozbierali podpisy, oslovení neváhali podpisovať, kládli typické otázky či obavy, ako: zneužitie inštitútu referenda menšinami, kvórum - výška účasti, ap., čo zberačom jedinečným spôsobom umožňuje zistiť svoju pohotovosť pri argumentovaní a naladiť sa na reálne myslenie občanov, veru viac ako ideálna aktivita pre zvolených zástupcov (politikov), či občanov zasadzujúcich sa za sfunkčnenie referenda predkladaním návrhu referendového zákona v parlamente či v referende.

Posledná úprava Štvrtok, 12 Máj 2016 17:32