Miestne referendum v Gánoviach je neplatné

V podtatranskej obci Gánovce prebehlo miestne referendum 27. júna 2020 v ktorom ľudia hlasovali na otázku, či súhlasia so zastavaním doliny Gánovského potoka. Z celkového počtu 1120 obyvateľov sa referenda zúčasnilo 261 obyvateľov tzn. účasť bola 23,3 % a tým sa nesplnil podmienka účasti 50% a referendum bolo vyhlásené za neplatne. S výstavbou nesúhlasilo 260 obyvateľov.
Podľa skupiny miestnych obyvateľov ide o mimoriadne vzácne územie. Iná skupina Gánovčanov tam však vlastní pozemky a chce stavať. Na seba teda ostro narazili dva názorové prúdy o budúcnosti obce.

Ganovčania pred referendom aj takto vyjadrili svojé obavy: Vo štvrtok 7. mája 2020 sa v sále obecného úradu uskutočnilo “veľmi zvláštne“ zasadnutie obecného zastupiteľstva Gánoviec s dvoma hlavnými bodmi programu návrhom na zmenu územného plánu č. 6 a návrhom o vyhlásení miestneho referenda k individuálnej bytovej a inej výstavbe v krajinnom celku KC9 – Údolie Gánovského potoka – bez účasti obyvateľov i keď hygienicke opatrenia umožňovali aj zhromaždenie obyvateľov. Nakoniec niektorí prišli deStarosti občanov vyjadrené na Facebook:

Mám 2 otázky :
1. Na základe čoho budú poslanci opätovne hlasovať o daných územiach, ak by referendum dopadlo opačne, ako poslanci schválili? (Keďže hlasovanie o daných územiach už prebehlo, akú máme ako občania istotu, že sa zopakuje? Je obecné zastupiteľstvo viazané hlasovať o danej veci po referende? Dovoľuje zákon hlasovanie o tom istom v tak krátkom čase?)
2. Sú poslanci nejako viazaní výsledkom referenda? (Teda ak by napríklad občania v platom referende vyjadrili svoj nesúhlas so zmenou územného plánu, ovplyvní to nejako hlasovanie, alebo všetci môžu hlasovať presne tak, ako hlasovali?)
Ďakujem za odpoveď.
Nepoznám zákon, preto sa pýtam. V každom prípade najskôr o niečom hlasovať a potom ohľadom toho zvolať referendum mi príde ako dosť neštandardné riešenie, o vynechaní širokej verejnej diskusie ani nehovoriac..
Autor
1 – samotné hlasovanie o schválení VZN o zmenách úz. plánu je riadne potrebné, teraz boli odsúhlasené parcely, kt. sa posúvajú do procesu spracovania úz.-plánovacej dokumentácie (toto hlasovanie bolo prijaté uznesením, úz. plán sa schvaľuje VZN-ím),
2 – nie sú,
Rado sa stalo. Áno môže to pôsobiť mätúco, na druhej strane už prebehlo verejné zhromaždenie, a občania budú môcť pripomienkovať navrhované zmeny úz. plánu ako riadny procesný bod podľa stavebného zákona – https://www.slov-lex.sk/pravne…/SK/ZZ/1976/50/20200425 par. 19 atď…

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *