Náš tím

POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA Spoznávanie, propagácia a podpora používania nástrojov (priamej) demokracie, podpora vzdelávania, najmä v oblasti demokracie. Poznámka: V ÚSTAVE SR neexistuje slovné spojenie priama demokracia, či zastupiteľská resp. reprezentatívna demokracia. Korektne by sa malo používať zastupiteľský, alebo demokratický viac …