Zásady demokracie

 

Zásady demokracie – Prečo sú Slováci chudobní a Švajčiari bohatí?

V súčasnosti sa na slovenskej verejnosti stále viac ozývajú hlasy po systémových zmenách vedúcich k blahobytu, občianskej spokojnosti a mieru, pomôže k tomu prednáška porovnávajúca slovenský zastupiteľský (parlamentný) systém s povestným švajčiarskym systémom priamej demokracie?

Prednášateľ Jozef Bielik vyštudoval STU v Bratislave, je zakladateľom a pôvodným vydavateľom denníka Nový Čas, neskôr pôsobil v SME, BLIC (Belehrad), švajčiarskej televízií U1TV v Zürichu a Lichtenštajnskej televízii Das Liechtensteiner Fernsehen. Prednáška z 23.3.2018 na FIIT STU v Bratislava

 

Počet miestnych, krajských a celoštátnych referend na Slovensku od roku 1993

 

Základom všetkých ľudských slobôd je možnosť voľby. S možnosťou slobodne voliť sa rozhodujeme medzi dobrým a zlým, čo je schopnosť slobodne jednať sám za seba, týmto sme sprevádzaný od narodenia pri každom našom životnom kroku po celý náš život v rodine, obci, meste, kraji, krajine, krajinách, kde ako obyvatelia žijeme v spoločenstvách ako právoplatný spoludediči, spoluvlastníci a správcovia jej bohatstva priamo podľa uzavretej spoločenskej zmluvy a zákonov so zachovaním vôli a slobody obyvateľa suveréna.

Čo je teda referendum? Referendum je možnosť jedinca slobodne voliť, rozhodovať sa medzi niečím a slobodne jednať sám za seba, ak nerozhoduje, rozhodujú za neho druhý, pričom súčet väčšiny hlasov jedincov v referende vytvorí výsledok za či proti spoločenskej hlasovacej otázke v referende.

Počet  krajských (VÚC) referend 1993-2020: žiadne. Celoštátne referenda 1993-2020: 8 z toho 1 platné a 1 zmarené.

Štatistický úrad nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon.  Občianske združenie Priama demokracia preto začalo v roku 2014 s ich registráciou spätne z uverejnených údajov v médiách od roku 1993, ktoré sme zaznamenali do „Mapy vykonaných referend na Slovensku od roku 1993. Mapa a rozsah zhromaždených údajov miestnych referend je jedinečná na Slovensku. Z mapy vyplýva, že za obdobie 1993 až 2020 bolo vykonaných 119 miestnych referend z toho 84 (71%) bolo neplatných a 34 (29%) platných. Budeme radi ak doplníte chýbajúce referenda na: info@priama-demokracia.sk

Pre občanov, ktorí chcú občianskou iniciatívou vykonať miestne referendum poskytujeme príručku: Príručka pre občanov na vykonanie miestneho a krajského (VÚC) referenda.

Mapa vykonaných miestnych referend od roku 1993: 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *