Miestne referendum

Výskum a mapovanie miestnych referend.

Dobrovoľníci OZ PD priebežne mapujú miestne referendá.

Štatistický úrad nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon.

Prehľad vykonaných miestnych referend zaznamenaných v médiách a na stránkach obcí za obdobie 1993 až 2020 je na https://sk.wikipedia.org/wiki/Miestne_referendum 

Niektoré informácie v článkoch elektronických médií sú neúplné. Oficiálne stránky obcí sa občas obnovujú a archívy stránok sa často nezachovajú.

Zoznam dokumentov, ktoré sme dostali priamo od samospráv:

  1. Horný Bar, miestne referendum 10.11.2007  pdf
  2. Poprad, Matejovce,  miestne referendum 20.03.1999 pdf 
  3. Špačince, miestne referendum, 10.07.2010 pdf
  4. Gáň, miestne referendum, 9.11.2013 pdf
  5. Zlata Baňa, miestne referendum 10.3.2012 – výsledky obec nenašla pdf
  6. Diviacka Nová Ves, miestne referendum 3.4.2004  pdf
  7. Rabčice, miestne referendum 29.11.2014  pdf
  8. Banská Bystrica-Šalková, miestne referendum 7.09.1996 pdf

Obec Mojš výsledky: https://www.mojs.sk/phocadownload/zapisnice/2016/zapisnica_referendum.pdf

Obec Polomka výsledky: https://www.polomka.sk/sites/default/files/novinky/novin14_11.pdf

Obec Spišské Vlachy výsledky: https://www.spisskevlachy.sk/dokumenty/referendum_mesto_2015/miestne_referendum2015.pdf

https://www.spisskevlachy.sk/index.php?page=volby

Obec Dulová Ves: https://www.dulovaves.sk/download_file_f.php?id=1298813