Miestne referendum

Výskum a mapovanie miestnych referend.

Dobrovoľníci OZ PD priebežne mapujú miestne referendá.

Štatistický úrad nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon.

Prehľad vykonaných miestnych referend zaznamenaných v médiách a na stránkach obcí za obdobie 1993 až 2020 je na https://sk.wikipedia.org/wiki/Miestne_referendum 

Niektoré informácie v článkoch elektronických médií sú neúplné. Oficiálne stránky obcí sa občas obnovujú a archívy stránok sa často nezachovajú.

Zoznam dokumentov, ktoré sme dostali priamo od samospráv:

 1. Horný Bar, miestne referendum 10.11.2007, zápisnica: pdf
 2. Poprad, Matejovce,  miestne referendum 20.03.1999, zápisnica: pdf 
 3. Špačince, miestne referendum, 10.07.2010, zápisnica: pdf
 4. Gáň, miestne referendum, 9.11.2013, zápisnica: pdf
 5. Diviacka Nová Ves, miestne referendum 3.4.2004, zápisnica: pdf
 6. Rabčice, miestne referendum 29.11.2014, zápisnica: pdf
 7. Banská Bystrica-Šalková, miestne referendum 7.09.1996, zápisnica: pdf
 8. Rohožník, okr. Humenné, miestne referendum 12.10.2019, zápisnica: pdf

Z uverejnených zdrojov:

 1. Lúky, miestne referendum 12.06.2021, zápisnica: pdf, https://www.webnoviny.sk/obec-luky-v-puchovskom-okrese-zije-referendom-obyvatelia-rozhodnu-o-osude-miestnej-lekarne/
 2. Obec Mojš, výsledky miestneho referenda, 3.12. 2016: pdf
 3. Obec Polomka, výsledky miestneho referenda, 15. nov 2014, zápisnica: pdf
 4. Obec Spišské Vlachy, výsledky miestne referendum,  7.10.2015, zápisnica: pdf, pdf
 5. Obec Dulová Ves, výsledky miestneho referenda 5.3.2020, zápisnica: pdf
 6. Šajdíkove Humence, výsledky miestneho referenda, 12.2.2005, zápisnica: pdf
 7. Obec Kolárovo, miestne referendum 10.3.2012. zápisnica pdf
 8. Obec Zlata Baňa, miestne referendum 10.3.2012 – výsledky obec nenašla pdf, pdf, 
 9. Obec Cabaj-Čápor, miestne referendum 28.2.2009 – uznesenia: o príprave a výsledku, zápisnica: pdf, pdf, pdf
 10. Mesto Trenčín, miestne referendum 11.7.2009-uznesenie pdf
 11. Mesto Košice – Krásna Hôrka, miestne referendum, 11.7.2009, uznesenie pdf
 12. Obec Veľký Šariš miestne referendum 10.3.2012, zápisnica pdf
 13. Obec Brusno, miestne referendum 17.4.2004, zápisnica pdf
 14. Obec Šajdíkove Humence, miestne referendum, zápisnica pdf
 15. Obec Dvory nad Žitavou, miestne referendum 15.5.2004, zápisnica pdf
 16.  Obec Galovany, miestne referendum 3.06.2023, zápisnica pdf
 17. Mesto Trnava, miestne referendu 13.01.2024, zápisnica pdf
 18. Obec Nižná Boca, miestne referendum 2.12.2023 pdf
 19. Obec Nový Tekov, miestne referendum 5.07.2023 pdf
 20. Obec Radošovce, miestne referendum, 6.04.2024, pdf
 21. Mesto Banská Bystrica, miestne referendum, 29.6.2024, pdf