Milión podpisov proti TTIP

Tlačová správa, Stop TTIP

Štvrtok, 4.12. 2014

Samostatne organizovaná Európska občianska iniciatíva za nepodpísanie obchodných dohôd s USA a Kanadou dosahuje milión podpisov v rekordne krátkom čase

Upozornenie pre médiá: Jean-Claude Juncker obdrží špeciálny darček ku svojim 60-tym narodeninám – foto udalosť, Brusel
 
Viac ako milión ľudí naprieč Európou sa podpísalo pod samostatne organizovanú Európsku občiansku iniciatívu za posledné dva mesiace, ktorá namieta voči obchodným dohodám medzi Európskou úniou a Severnou Amerikou. Kampaň, ktorú robí koalícia STOP TTIP, podporuje viacej ako 320 občianskych organizácií, odborových organizácií a spotrebiteľských kontrolórov z 24-roch členských krajín Európskej únie.
Tí, ktorí sa zúčastňujú kampane hovoria, že kontroverzné obchodné dohody, známe ako TTIP a CETA, by dali bezprecedentnú právomoc medzinárodným korporáciám a tým by hrozilo, že by bola zvrhnutá demokracia, právny štát a takisto ochrana životného prostredia a spotrebiteľov. Zmluvy by dovolili, aby korporácie súdili vlády pred súkromnými arbitrážnymi komisiami, ak by ich zákony alebo politiky poškodzovali zisky obchodných spoločností.
John Hilary, člen občianskeho výboru iniciatívy STOP TTIP poznamenal: „Iniciatíva STOP TTIP vyzbierala viac ako milión podpisov v rekordne krátkom čase. Toto je obzvlášť zahanbujúce pre Európsku komisiu, keďže sa opakovane pokúsila znemožniť zaangažovanosť občanov na spôsobe akým sa obchodné zmluvy vyjednávajú a na tom, aký by mal byť výsledok vyjednávania. Jean-Claude Juncker by mal venovať pozornosť narastajúcemu odporu a ihneď zastaviť vyjednávanie o oboch obchodných zmluvách.“
V strede júla koalícia STOP TTIP požiadala o registráciu Európskej občianskej iniciatívy (EOI), ktorá žiada, aby Európska komisia zastavila vyjednávania o obchodnej zmluve TTIP a neuzavrela obchodnú zmluvu CETA. Podľa pravidiel Európskej únie Európska občianska iniciatíva, ktorá nazbiera viac ako milión podpisov, môže primäť Európsku komisiu, aby prehodnotila svoju politiku a usporiadala verejné vypočutie v Európskom parlamente. Avšak začiatkom septembra Európska komisia odmietla zaregistrovať túto Európsku občiansku iniciatívu tvrdiac, že to nie je prípustné. Potom Európska občianska iniciatíva STOP TTIP začala fungovať ako samostatne organizovaná a momentálne aj namieta rozhodnutie Európskej komisie na Európskom súdnom dvore.
Susan George, členka občianskeho výboru iniciatívy STOP TTIP: „Európska únia sa zúfalo pokúša umlčať občiansku zaangažovanosť a zabrániť tomu, aby nastala kritická diskusia o týchto obchodných zmluvách. Toto je neprijateľné. Obchodné zmluvy TTIP a CETA ohrozujú demokraciu, pracovné právo, environmentálne štandardy a základné verejné služby. Občania chcú mať v tejto záležitosti slovo a mali by ho mať! Jeden milión občanov už povedal: „Nie, ďakujeme!“ Koľko ich ešte musí prehovoriť predtým než Brusel začne počúvať?“
Iniciatíva STOP TTIP oznámila, že protesty sa budú v nadchádzajúcich mesiacoch stupňovať. Zbieranie podpisov bude pokračovať a budú ho sprevádzať tvorivé aktivity a pochody. Prvá z týchto udalostí sa bude konať v Bruseli 9. decembra na šesťdesiate narodeniny Prezidenta Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera.
John Hilary dodal: „Doručíme špeciálny darček Jeanovi-Claudovi Junckerovi na jeho narodeniny: obrovskú narodeninovú pohľadnicu, ktorú podpísal milión Európanov. Politici vždy žiadajú občanov, aby sa aktívne angažovali v európskej politike a tu to práve urobilo viac ako milión ľudí. Na svoje šesťdesiate narodeniny by mal Juncker sfúknuť sviečky na týchto ohromne nepopulárnych a nedemokratických obchodných zmluvách, ktorým kladú odpor ľudia naprieč Európou. Jeden milión podpisov je iba začiatok. Budeme pokračovať v proteste, pokým sa obchodné zmluvy TTIP a CETA nestanú minulosťou.“
„Na Slovensku máme doteraz vyzbieraných vyše 3000 podpisov. Aby sme dosiahli národné kvórum, potrebujeme vyzbierať aspoň 9750 podpisov. Čím viacej podpisov, tým lepšie. Obchodná zmluva TTIP môže ovplyvniť budúcu tvár celej Európy a teda aj tvár Slovenska. Týka sa nás všetkých. Preto je potrebné chrániť náš európsky priestor a zachovať potrebné štandardy. Okrem iného dohoda TTIP môže spôsobiť stratu 1 000 000 pracovných miest na európskom trhu,“ doplnila Beata Novomeská, koordinátorka iniciatívy STOP TTIP pre Slovensko.
INFORMÁCIE
Srdečne Vás pozývame na foto udalosť pri príležitosti 60-tych narodenín Jeana-Clauda Junckera 9. decembra 2014 o 11:00. Miesto: pred „Le Barlaymont“, Rue de la Loi 200, 1000 Brusel. Aktivisti pripravia narodeninovú oslavu s prekvapením pre Jeana-Clauda Junckera a symbolicky ho obdarujú 1 miliónom + X podpismi za nepodpísanie obchodných dohôd TTIP a CETA. Bude čas aj na rozhovory (interview).
Viacej informácií o kampani iniciatívy STOP TTIP: https://stop-ttip.org/about-the-eci-campaign/
Možnosť podporiť iniciatívu STOP TTIP svojím podpisom online: https://stop-ttip.org/podpisat/
Reakcia na odmietnutie navrhovanej Európskej občianskej iniciatívy Európskou komisiou:
Voľne dostupné fotografie z protestov iniciatívy STOP TTIP môžete nájsť tu: https://www.flickr.com/photos/eci_ttip/
KONTAKT PRE MÉDIÁ:
Beata Novomeská, koordinátorka iniciatívy STOP TTIP pre Slovensko, výkonná podpredsedníčka o.z. Priama demokracia, E-mail: beata.novomeska@gmail.com
Tlačový team iniciatívy Stop TTIP, press@stop-ttip.org, Tel.: +49 30/420 823 79 (Nemecko), Mobil: +49 178/816 3017 (Nemecko)
Susan George, Prezidentka Rady Nadnárodného inštitútu v Amsterdame (TNI) a Čestná Prezidentka organizácie ATTAC vo Francúzsku, Tel: +33 1 4548 4801 (Francúzsko)
John Hilary, výkonný riaditeľ organizácie War on Want, Tel: +44 7983 550727 (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *