Čo je Európska občianska iniciatíva (EOI)

ECI Logo

autor: Beata Novomeská          

Prednášku s diskusiou na tému  „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 211/2011 o iniciatíve občanov“ v januári 2014 koordinoval podpredseda OZPD Jozef Vaško v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Prednášal Andrej Králik, vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia EK na Slovensku. Uskutočnilo sa v Európskom informačnom centre v Dome Európskej únie, v Bratislave.
Najdôležitejšie body z prednášky: 
EOI je prvý nadnárodný nástroj participatívnej demokracie. Aby iniciatíva bola platná, tak je potrebné, aby sa zúčastnil aspoň 1 milión občanov Európskej únie z aspoň 7 (siedmych) členských štátov únie.
Právny rámec EOI:
a) Právo EÚ:  Lisabonská zmluva – článok 11, odsek 4 ZEÚ (Západoeurópskej únie)
Nariadenie 211/2011 o iniciatíve občanov
Vykonávacie nariadenie č. 1179/2011
b) Vnútroštátna legislatíva: Zákon č. 289/2012 Z.z.
Ako sa uskutočňuje EOI:
1. Príprava iniciatívy: Založenie občianskeho (prípravného) výboru. Jeho členovia majú pochádzať aspoň zo štvrtiny členských krajín Únie. Pri súčasnom počte 28 členských krajín to znamená, že vo výbore musia byť zástupcovia aspoň 7 členských štátov. (Napríklad môže to byť Slovák žijúci na Slovensku a Slovák s pobytom v Rakúsku. Toto sú už 2 občania dvoch rozdielnych štátov.) Výbor je zodpovedný za registráciu, správu a riadenie iniciatívy. Určia sa kontaktné osoby: 1 osoba + 1 náhradník.
2. Registrácia iniciatívy: Registrácia iniciatívy sa uskutočňuje v online registri Európskej komisie (EK). EK po zaregistrovaní iniciatívy zareaguje do 2 mesiacov, či je iniciatíva prijateľná, teda či neodporuje európskym dohodám a právu. Registráciu zamietne, ak ide o iniciatívu, ktorá je zjavne mimo právomocí EK alebo predstavuje zjavné zneužitie práva, je zjavne neopodstatnená alebo škandalózna.
3. Plánujete online zber vyhlásení? Požiadajte o osvedčenie pre svoj systém – na vybavenie žiadosti je lehota 1 mesiac.
Ministerstvo financií SR: e-mail: jaroslav.petrzel@mfsr.sk; tel.č.: 02/59582450
Voľný softvér EK
4. Zber podpisov maximálne počas 12 (dvanástich) mesiacov: Minimálny počet podpisov sa určuje podľa vzorca: počet poslancov krajiny v Európskom parlamente x 750. Počet poslancov v EP v rámci SR je 13. Teda  na Slovensku je potrebných 9750 podpisov. Podpisy sa môžu zbierať papierovo a/alebo elektronicky. Ochrana osobných údajov je zaručená.
V SR sa pri zbere podpisov musí uviesť meno a priezvisko, rodné meno (aj u mužov), adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia. Netreba číslo občianskeho preukazu (v niektorých štátoch treba). Podmienkou pre signatárov je, aby boli občanmi EÚ a dosiahli vek, ktorý ich oprávňuje zúčastňovať sa volieb do EP v danej členskej krajine (v SR je to 18 rokov).
5. Požiadajte o overenie vyhlásení o podpore vnútroštátnymi orgánmi: Na overenie majú vnútroštátne orgány 3 mesiace. Za kontrolu platnosti podpisov sú zodpovedné jednotlivé členské štáty.
6. 1 000 000 (milión) signatárov: Po dosiahnutí 1 000 000 signatárov má EK 3 mesiace na odpoveď. Môže dôjsť k stretnutiu EK s organizátormi iniciatívy, organizátori iniciatívy môžu požiadať o verejné vypočutie v EP (zatiaľ sa to ešte nestalo, pravdepodobne to bude prvýkrát pri iniciatíve „Voda je ľudské právo!“ vo februári 2014), EK pripraví do 3 (troch) mesiacov odôvodnenú odpoveď.
Okrem EOI možno podať/zaslať aj Petíciu do Európskeho parlamentu,. Neexistuje žiadny limit počtu podpisov. Teoreticky stačí, ak ju podpíše aj jeden človek.
Link na stránku Európskej komisie: http://ec.europa.eu/.
Európska občianska iniciatíva (EOI) „Právo na vodu!“ vyzbierala 1 884 790 podpisov. V marci 2014 by jej EK mala na jej požiadavky odôvodnene odpovedať (koniec 3-mesačnej lehoty). Vo februári 2014 bude mať táto iniciatíva možnosť byť verejne vypočutá v EP. Link na iniciatívu Právo na vodu!: (http://www.right2water.eu/cs.)
EIO1.jpg
Foto z podujatia:Jozef Vaško

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *