POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia – 3.04.2021

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia

  1. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 10.03.2021 o zvolaní Zhromaždenia OZ PRIAMA DEMOKRACIA:

Rada OZ PRIAMA DEMOKRACIA zvoláva
ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia

Termín zasadnutia: sobota 3. apríla 2021 o 18:00 h
Miesto: online video stretnutie na zoom, link: https://us04web.zoom.us/j/3889337273?pwd=aUc1YWNvdWZvSWtJcGE3U0NNUWlUdz09

Oprávnení volitelia: Členovia OZ PRIAMA DEMOKRACIA.

Program:
– Zahájenie
– Voľba skrutátorov a predsedajúceho zhromaždenia
– Schválenie programu rokovania
– Správa o činnosti
– Správa o hospodárení
– Voľba členov Rady združenia
– Voľba Kontrolnej a rozhodcovskej komisie
– Plán činnosti
– Návrh rozpočtu
– Rôzne

  1. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 10.03.2021 o voľbách do volených orgánov Združenia

Voľby do volených orgánov Združenia (RADA ZDRUŽENIA, KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA) sa uskutočnia na Zhromaždení OZ PRIAMA DEMOKRACIA dňa 3.04.2021.

Spôsob registrácie kandidátov: Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia elektronicky svoju kandidatúru Rade emailom na adresu oz-pd-rada@googlegroups.com.

Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

Doplňujúca informácia:
Volebné právo do orgánov Združenia bude možné uplatniť osobne na ZHROMAŽDENÍ ZDRUŽENIA

Predsedníctvo Rady

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *