Všetko o Občianskej rade v Oregone USA

Zdravá demokracia

Healthy Democracy (Zdravá demokracia) je  nezisková organizácia so sídlom v USA, ktorá navrhuje a koordinuje inovatívne programy deliberatívnej demokracie. Stala  sa priekopníkom v procese  občianskych rád.

V Občianskych radách sa spájajú náhodne vybraní účasníci, aby spravodlivo a dôkladne vyhodnotili hlasovaciu otázku referenda a poskytli voličom informácie, ktorým môžu dôverovať.

V občianskej rade (Citizens‘ Initiative Review – CIR) je skupina 24 registrovaných voličov z celého štátu, aby preštudovala aktívne hlasovaciu otázku v referende. Najskôr absolvujú školenie v technikách dialógu a uvažovania, aby sa pripravili na rokovania o otázkach z politiky, ktoré opatrenie vyvolalo.

Obhajcovia kampane vystupujú s pro a proti argumentami uvedených v hlasovacej otázke. Nezávislí experti navyše poskytujú informácie a reagujú na požiadavky a otázky rady. Členovia rady sa v celom rozsahu zameriavajú na informácie, rôzne kompromisy politiky a hodnoty, ktoré sú základom voľby politiky.

Na závcer pomocou kombinovaného hlasovania a konsenzuálnych postupov vypracujú vyhlásenie, ktoré obsahuje kľúčové fakty, najlepšie dôvody hlasovať pre dané opatrenie a najlepšie dôvody hlasovať proti takémuto opatreniu. Ich vyhlásenie je distribuované v čo najširšej miere, aby si ho mohli všetci voliči štátu prečítať a zvážiť ich pri hlasovaní.

V Oregone, kde je Občianska iniciatívna kontrola oficiálnou súčasťou štátnych volieb, sa vyhlásenie CIR zasiela každému registrovanému voličovi v štáte ako súčasť oficiálnej voličskej  brožurky!

V Oregone, kde je proces Občianskej rady oficiálnou súčasťou volieb, viac ako 40% voličov, ktorí hlasovali, uviedlo, že si prečítali vyhlásenie občanských radcov pri rozhodovaní o tom, ako hlasovať!

Proces preskúmania občianskej iniciatívy je dôsledne preštudovaný, aby sa zabezpečilo, že rokovania a vyhlásenia zodpovedajú štandardom kvality, a aby sa mohol merať širší dopad vyhlásení na rozhodovanie voličov.

Zlepšenia

Popri vedeckých štúdiách Zdravá demokracia vykonáva interné hodnotenia s moderátormi a bývalými účastníkmi diskusie.

To umožňuje zlepšovať naše postupy partnerstva a realizácie projektov. Poskytuje nám to ešte ďalší prúd spätnej väzby, ktorý používame na zlepšenie procesu a materiálov procese Občianskej rady.

Občianske rady pre miestne zastupiteľstva

Okrem uskutočňovania CIR vo viacerých štátoch USA a v zahraničí Zdravá demokracia prispôsobila tento typ reprezentatívneho, verejne zameraného rozhodovania aj kontextu miestnej samosprávy. Navrhli sme ľahko replikovateľný štvordňový model pre  mestské občianske poroty . Rady hodnotia fakty, ktoré stoja za dôležitým politickým rozhodnutím, idú však o krok ďalej: poskytujú mestským zastupiteľstvám podrobné politické odporúčania k danej téme.

viac: https://healthydemocracy.org/about/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *