Náš tím

POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA

Spoznávanie, propagácia a podpora používania nástrojov (priamej) demokracie, podpora vzdelávania, najmä v oblasti demokracie.
Poznámka: V ÚSTAVE SR neexistuje slovné spojenie priama demokracia, či zastupiteľská resp. reprezentatívna demokracia. Korektne by sa malo používať zastupiteľský, alebo demokratický systém – viac pre porozumenie: Porovnanie zastupiteľského s demokratickým systémom a Zásady demokracie.
S týmito prívlastkami k demokracii sa bežne stretávame v praxi, čo je dané aj historickým vývojom.
Existuje len demokracia, čo v preklade z gréčtiny znamená vláda ľudu, ľud je suverén má posledné slovo v rozhodovaní – občan jedná a rozhoduje PRIAMO bez zvoleného zástupcu (čo dokladá čl. 2 (1) Ústavy SR).
Avšak pre neznalosť chápania demokracie, alebo zneužívania sa  zastupiteľská (reprezentatívna a.i.) demokracia vydáva mimo Ústavu SR za demokraciu, čo je tragédiou pre Slovensko a ľudstvo a má za následok, že ľudia nevidia iné riešenie v správe veci verejných a to zabíja poslednú vôľu človeka zmeniť spoločenské pravidla (ústavu) k lepšiemu životu – demokracii.
Sami vidíme, že to otvára cestu k horšiemu: nekontrolovateľnej moci zvolených zástupcov a v ich réžii k diktatúram, totalitám, destabilizácii, extrémizmu, korupcii, vojnovým konfliktom so všetkými hrôzami, atď.
Ako to máme teda správne vnímať? O tom mám hovoria – Zásady demokracie a ďalšie články uvedené na stránkach.
Názov nášho združenia preto treba brať ako Občianske združenie (Priama) demokracia v kontexte tejto poznámky.

 


Náš tím:

Jozef Bielik, Ing.

Predseda

Vyštudoval STU v Bratislave, je zakladateľom a pôvodným vydavateľom denníka Nový Čas, neskôr pôsobil v SME, BLIC (Belehrad), švajčiarskej televízií U1TV v Zürichu a Lichtenštajnskej televízii Das Liechtensteiner Fernsehen.

 


 

Marián Zahradník, Ing.

Podpredseda

Vyštudoval STU v Bratislave, špecializáciu konštrukcia obrábacích a tvárniacich strojov. Začal vo vývoji bytových armatúr v SAM Myjava, pokračoval vo vývoji karosérii BAZ Bratislava, ďalej v Ústave vývoja a výroby zdravotných systémov Chirana v Bratislave. Po pár rokoch podnikania bol zamestnaný vo firme, kde školil konštruktérsky software a vo firme, ktorá stavia stanice mobilných telefónov bol vedúcim projekcie.


Jozef Vaško, Ing.

Podpredseda

Pracoval v Ústave merania a meracej techniky SAV. Od roku 2013 je v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v Bratislave, kde má od novembra 2014 na starosti prevádzku dielne Fablab Bratislava. Zároveň ako externý spolupracovník vyučuje Digitálne technológie výroby na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK a vedie robotický krúžok.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *