Spolupráca s Univerzitou Komenského

K tomu, aby v praxi skutočne platilo: ľud je suverén (má posledné rozhodujúce slovo) a nie zvolení zástupcovia občanov je potrebné úplnú zmenu Ústavy SR. S jej návrhom je to v prvom rade vecou odborníkov na ústavné a správne právo. Bude tiež na vôli občanov, politikov a médií, aby k takejto zmene došlo. Z toho dôvodu sme začali spolupracovať na uskutočnení tejto myšlienky s Katedrou ústavného práva a Katedrou správneho a enviromentálneho práva Univerzity Komenského v Bratislave.

Zúčastnili sme sa dvomi prednáškami na konferenciách usporiadaných UK.

V roku 2020  odštartovala prvá konferencie v rámci projektu VEGA č. 1/0757/20 pod názvom: Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí. Náš príspevok s názvom „Občianske rady“ umožňuje získať všeobecný prehľad o Občianskych radách, ktoré slúžia občanom svojimi písomnými odporúčaniami pri hlasovaní v referende a politikom pri riešení dôležitých spoločenských otázok. Príspevok približuje všeobecné zásady od výberu účastníkov cez organizovanie, samotný priebeh až po vytvorenie písomného odporúčania. Otvára výzvu jej využitia na Slovensku – viac tu (strany 94 – 97).

19 novembra 2021 prebehla druhá konferencia s názvom:  Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obci, na ktorej sme prispeli prednáškou: MIESTNE REFERENDÁ NA SLOVENSKU V ROKOCH 1993 AŽ 2021. Cieľom našej práce bolo zmapovať miestne referendá, ktoré sa konali v slovenských mestách a obciach
v rokoch 1993 až 2021. Informácie o vykonaných referendách sme čerpali z verejne dostupných zdrojov,
najčastejšie z miestnej tlače a z webových stránok miest a obcí. Výsledky nášho prieskumu sme zhrnuli do tabuľky,
v ktorej sú tieto údaje: obec, v ktorej sa referendum konalo, dátum konania referenda, platnosť referenda,
iniciatíva, na základe ktorej bolo referendum vyhlásené, otázky v danom referende, účasť oprávnených
voličov obce na danom referende, podiel zo zúčastnených, ktorí hlasovali v referende „ÁNO“ na položenú otázku,
zdroj informácie o danom referende. V závere našej práce je základná analýza údajov z tabuľky. Nami získané údaje
môžu slúžiť na ďalšie špecializované analýzy k priebehu a k výsledkom miestnych referend na Slovensku za dané
obdobie – viac tu (strany 109 -109).

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *