Európska komisia odporúča občianske rady

 

14. decembra 2023
 (cc) Európska komisia

 

Európska komisia zverejnila 12. decembra 2023 odporúčania na podporu občianskej participácie v členských štátoch Európskej únie (EÚ). Komisia tiež dáva návrhy na náhodne vyžrebované zhromaždenia občanov.

Občania by mali byť zapojení do politických rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. „Malo by sa aktívne podporovať inkluzívne a efektívne zapojenie občanov, organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv do procesov politického rozhodovania zo strany verejných orgánov,“ uvádza sa v dokumente.

Vrátane účasti

Európska komisia prikladá veľký význam zabezpečeniu toho, aby účasť na tvorbe politiky bola inkluzívna a aby sa čo najlepšie odrážalo demografické zloženie a rozmanitosť obyvateľstva, ako aj potreby nedostatočne zastúpených skupín alebo ľudí so zdravotným postihnutím. Na tento účel by členské štáty EÚ mali „použiť najlepšie dostupné štatistické techniky náhodného výberu vzoriek“.

Komisia sa spolieha na „inovatívne formy účasti s priamym zapojením občanov“. Online a offline konzultácie a procesy spoločného navrhovania sú sľubnými príležitosťami na podporu existujúcich kontrolných mechanizmov a vývoj nových. Tieto postupy „pomáhajú mobilizovať občanov okolo zložitých politických otázok, ako sú klimatické zmeny a rozhodnutia o investíciách do infraštruktúry,“ uvádza sa v odporúčaní.

Primerané finančné zdroje a zručnosti

Členské štáty EÚ by mali zabezpečiť, aby orgány verejnej správy mali primerané finančné zdroje a kompetencie na organizovanie takýchto iniciatív. Členské štáty by pritom mohli čerpať z odborných znalostí a osvedčených postupov na úrovni Únie, najmä z Konferencie o budúcnosti Európy.

Európska komisia vysvetľuje, že s cieľom podporiť aktívnu účasť občanov a v nadväznosti na konferenciu v súčasnosti realizuje novú fázu občianskej participácie, v ktorej sa posilnia jej štandardy a nástroje. „To zahŕňa aj Európske občianske fóra, ktoré združujú náhodne vybraných občanov zo všetkých členských štátov, aby diskutovali o dôležitých pripravovaných návrhoch a ktoré sa teraz stali neoddeliteľnou súčasťou demokratického života v Únii.“

Kompetenčné centrum pre participatívnu a deliberatívnu demokraciu

S cieľom podporiť členské štáty EÚ pri implementácii odporúčaní Komisie EÚ zriadila kompetenčné centrum pre participatívnu a deliberatívnu demokraciu. Online aj offline by sa spojili špecialisti a výskumníci z celej Únie, aby vykonali spoločný výskum najlepších postupov a inovácií.

Viac informácií:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *