EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV – SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

ECI Logo

PODUJATIE ZORGANIZOVALO ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU V SPOLUPRÁCI S EURACTIV.SK A FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, ZASTÚPENIE V SR

 Miesto konania: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Dátum konania: 23. apríl 2015, 10:00 – 12:00

Úvodné slovo: Andrej Králik, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Pozvaní hostia, ktorí sa zúčastnili:

Charlotte Rive, Európska komisia

Koordinátori Európskych občianskych iniciatív na Slovensku:

Marek Michalčík, Jeden z nás (One of us), Fórum života

Miroslav Hajnoš, Fraternité, KOZ

Ľudmila Kuchárová, Ministerstvo vnútra SR

Iveta Murgašová, Ministerstvo vnútra SR

Členovia o.z.:

Beata Novomeská, výkonná podpredsedníčka

Paul Pirovits, člen Rady

Diskusiu na tému Európska iniciatíva občanov otvoril pán Andrej Králik, ktorý je hlavou politického a tlačového odboru  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Svojou prezentáciou o stave Európskej občianskej iniciatívy a doteraz podaných a uskutočnených iniciatívach pokračovala pani Charlotte Rive, predstaviteľka Európskej komisie. Pán Marek Michalčík porozprával o tom ako prebiehala iniciatíva Jeden z nás, ktorej bol súčasťou. Vyjadril svoju frustráciu nad tým, že hoci iniciatíva bola úspešná, tak komisia sa touto problematikou nezaoberala a stav zostal rovnaký ako pred samotnou iniciatívou. (Európska únia aj naďalej financuje pokusy na embryách (prebiehajú napr. vo Veľkej Británii), hoci u nás v SR to je zakázané a trestné.) Ďalej o svojich skúsenostiach s EOI porozprával Miroslav Hajnoš, išlo o iniciatívu Fraternité, ktorá mala podporiť mladých ľudí vo vzdelávaní a mobilite. Táto iniciatíva nebola úspešná, vyzbierali v rámci EÚ len okolo 70 000 podpisov (hoci mohli zbierať aj elektronicky) a v SR sa im podarilo len cez 1 000 podpisov (do 2 000 podpisov). Keďže táto iniciatíva bola zameraná na mladých ľudí, pochválil ich za to aj Maroš Šefčovič, súčasný podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu.

Do diskusie sa zapojila aj členka a výkonná podpredsedníčka o.z. Beata Novomeská, ktorá sa opýtala prítomných hostí a zastúpenia EK na Slovensku, či vedia o prebiehajúcej petícii za zlepšenie pravidiel EOI, ktorú iniciuje Democracy International, globálna koalícia za demokraciu, organizácia, ktorej členom je aj naše o.z.. Ďalej uviedla 9 bodov, ktoré môžu slúžiť na zlepšenie tejto iniciatívy: body týkajúce sa dostupnosti pre občanov, body týkajúce sa dynamiky a procesu prívetivého pre užívateľa a body týkajúce sa právomoci – sily dopadu úspešných EOI. O týchto bodoch hovorila aj s hostkami pani Ľudmilou Kuchárovou a Ivetou Murgašovou z Ministerstva vnútra, ktoré iniciatívu spracúvajú a so Charlotte Rive, predstaviteľkou Európskej komisie. V Európskej komisii už o niektorých nedostatkoch vedia, napr. o bode 5 našich návrhov na vylepšenie EOI, ktorý znie: „Skôr ako začať obdobie zberu v deň, keď Komisia vyhlási EOI za prípustnú a zaregistrovanú, dajte EOI usporiadateľom možnosť voľby, čo sa týka začatia ich EOI, a to do troch mesiacov od registrácie zo strany Komisie.“

    Náš materiál bol e-mailom zaslaný Andrejovi Králikovi, ktorý sľúbil, že ho rozpošle všetkým slovenským europoslancom a takisto o neho prejavil záujem pán Jozef Reinvart, senior poradca, z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Takisto bol nadviazaný kontakt s pánom Marekom Michalčíkom, ktorý bol súčasťou iniciatívy Jeden z nás.

 Diskusia bola plodná a prínosná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *