Miestne referendum v Chorvátskom Grobe neplatné

Nepraktizovateľnosť referenda a tým obratie občana o slobodu rozhodovať sa opäť ukázala v plnom svetle. Referendový zákon tak stoji na známom prísloví: keby, boli by sme v nebi. A tak neostáva, len konštatovať, že výsledky referenda by boli platné vtedy, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak by bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

Do zoznamu oprávnených voličov je pritom zapísaných 3964 obyvateľov, z nich sa miestneho referenda zúčastnilo 1354. Tí v obálkach odovzdali celkovo 1349 platných hlasov.

Podľa údajov zo zápisnice referenda sa kladne, teda za odvolanie starostu, vyjadrilo 1326 oprávnených voličov, nesúhlas dalo najavo 23. Výsledky referenda vyhlási obecné zastupiteľstvo do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

Komisia pre miestne referendum na hlasovanie a sčítavanie hlasov zistila a uverejnila tieto výsledky:

Počet volebných okrskov: 3
Počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku: 3
Celkový počet voličov zapísaných do zoznamu voličov: 3964
Celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1354
Celkový počet voličov, ktorí odovzdali obálku do schránky na hlasovanie alebo prenosnej schránky na hlasovanie (počet odovzdaných obálok): 1353
Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1353
Počet platných hlasovacích lístkov: 1349
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 4
Celkový počet hlasov ”ÁNO”: 1326
Celkový počet hlasov ”NIE”: 23
Konštatovanie výsledku referenda: Referendum je neplatné z dôvodu nedosiahnutia potrebnej volebnej účasti (34,16%)

Zaujímavé boli výsledky v jednotlivých okrskoch, v pôvodnej časti Grobu sa referenda zúčastnilo až 57 percent voličov. Z 832 odovzdaných hlasov starostu podržalo jedenásť voličov.

Ostatné dva okrsky boli v časti Čierna Voda, vo volebnom okrsku číslo dva bola účasť 23,58 percenta a v okrsku číslo tri len 18,72 percenta.

Iniciátori referenda netajili sklamanie z jeho výsledku, napriek slabej účasti však považujú názor vyše tisíc tristo ľudí, ktorí boli za Benčíkov odchod za jasný signál pre starostu. Ako hovoria, za jeho odvolanie sa vyslovilo dvakrát toľko občanov, ako ho do úradu zvolilo.

Miestne referendum v Chorvátskom Grobe vyhlásilo obecné zastupiteľstvo ešte v júli na základe petície, ktorú podpísalo 1250 občanov, teda viac ako 30 percent oprávnených voličov. Petíciu spustili 27. mája. Nespokojní obyvatelia v nej starostovi napríklad vyčítajú, že neriešil akútny problém dopravného napojenia obce na cesty nadregionálneho významu. Domnievajú sa tiež, že starosta netransparentne nakladá s financiami obce, okrem iného mu dávajú za vinu, že peniaze z obecnej kasy míňa na vlastnú PR kampaň.

V súvislosti s referendom bol obci medzičasom doručený protest prokurátora, ktorý namietal zákonnosť uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

Poslanci totiž neschválili podrobnosti o jeho konaní vo forme všeobecne záväzného nariadenia (VZN), na čo ich mal starosta upozorniť ešte v júli.

Obecná komisia pre miestne referendum vo svojom stanovisku však tvrdí, že odôvodnenie protestu vykazuje niekoľko závažných právnych pochybení prokurátora ako i nesprávne posúdenie, ktoré spochybňuje jeho zistenia a z toho vyplývajúce závery.

Aktivista podal trestné oznámenie. Informáciu o nezákonnosti referenda na obecnej stránke, považuje jeho iniciátor Jozef Selep za marenie referenda a preto v piatok podal na starostu Benčíka trestné oznámenie. „Dôvodom trestného oznámenia je fakt, že občania sú uvádzaní do omylu vo vzťahu zákonnosti referenda,“ zdôvodňuje Selep.

Zaujímavá kampaň… i s logom obce Chorvátsky Grob (zdroj: KS)

Nepraktizovateľnosť referenda plne vyjadruje bez servítky jeden z diskutérov pod jedným z uverejnených článkov o tomto referende : …to 50% kvórum by sa malo zrušiť, tu žije 50% debilov , ktorým je jedno že za nich rozhodujú iní, ale ti vlastne nemôžu rozhodnúť lebo kvórum, takže starostovia sú neodvolateľní… .

Čítajte viac: http://nassenec.sme.sk/c/20285077/v-chorvatskom-grobe-starostu-neodvolali-referendum-je-neplatne.html#ixzz4LLdHc9s7

Čítajte viac: http://nassenec.sme.sk#ixzz4LLVMxIGy

Čítajte viac: http://nassenec.sme.sk/c/20283861/kampan-pred-referendom-v-grobe-sa-vyostruje-padlo-aj-trestne-oznamenie.html#ixzz4LLUXYBPJ

Čítajte viac: http://nassenec.sme.sk/c/20285036/starosta-chorvatskeho-grobu-ostava-vo-funkcii-referendum-je-neplatne.html#ixzz4LLSfzusk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *