Voľby do orgánov združenia a Zhromaždenie OZ Priama demokracia

19 december 2016, autor: Jozef Bielik

1. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o zvolaní Zhromaždenia OZ PRIAMA DEMOKRACIA:

Rada OZ PRIAMA DEMOKRACIA zvoláva
ZHROMAŽDENIE OZ Priama demokracia

Termín zasadnutia: sobota 14.januára 2017 o 12:00
Miesto: Komunitné centrum, Ovručská 5, Bratislava
Oprávnení volitelia: Členovia OZ PRIAMA DEMOKRACIA.

Program:
– Zahájenie
– Voľba skrutátorov a predsedajúceho zhromaždenia
– Schválenie programu rokovania
– Správa o činnosti
– Správa o hospodárení
– Voľba členov Rady združenia
– Voľba Kontrolnej a rozhodcovskej komisie
– Plán činnosti
– Rozhodnutie o členskom príspevku
– Návrh rozpočtu
– Rôzne

2. Uznesenie Rady OZ PRIAMA DEMOKRACIA zo dňa 14.12.2016 o voľbách do volených orgánov Združenia

Voľby do volených orgánov Združenia (RADA ZDRUŽENIA, KONTROLNÁ A ROZHODCOVSKÁ KOMISIA) sa uskutočnia na Zhromaždení OZ PRIAMA DEMOKRACIA dňa 14.01.2017.

Termín pre registráciu kandidátov: do 31.12.2016.

Spôsob registrácie kandidátov: Členovia Združenia, ktorí sa rozhodnú kandidovať, oznámia písomne alebo elektronicky svoju kandidatúru Rade.

– elektronické oznámenia je možné zasielať emailom na adresu oz-pd-rada@googlegroups.com.
– písomné oznámenie je možné zasielať na poštovú adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka,

Rada vytvorí z prihlásených kandidátov zoznam vo vyžrebovanom poradí, priradí každému kandidátovi číslo podľa umiestnenia v zozname a zverejní zoznam všetkým členom Združenia.

Doplňujúca informácia:
Volebné právo do orgánov Združenia bude možné uplatniť osobne na ZHROMAŽDENÍ ZDRUŽENIA alebo písomnou formou v zalepenej obálke doručenej pred termínom konania Zhromaždenia na adresu OZ PRIAMA DEMOKRACIA, Vígľašská 6, 851 07 Bratislava-Petržalka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *