Občianska rada (panel) vo Švajčiarsku

125 rokov a potom? Občianske rady pre obnovenie priamej demokracie

Preložila: Veronika Frölich, 15.2.2017 z originálu: https://www.letemps.ch/opinions/2017/01/18/125-ans-apres-comites-citoyens-innover-democratie-directe

Alice el- Wakil Quincerot, doktorandka „teórie politiky“ má za to, že je možné obnoviť spôsob v zmysle ktorého sa  voliči rozhodnú za určitú iniciatívu a budú nasledovať príklad skupín občanov v americkom štáte Oregon.

Zatiaľ čo začína 126–ty rok práva helvétskej ľudovej iniciatívy jej legitímnosť vyvoláva naďalej intenzívne diskusie. Odsudzuje sa, okrem iného, že švajčiarsky občania nepristupujú k svojim rozhodnutiam náležitým spôsobom, inak povedané založeným na solídnych argumentoch a vážne zvažujúc pre a proti pri hlasovaní o predkladaných návrhoch.

Základné riešenia k náprave tejto situáciu už dlho oscilujú medzi dvoma možnosťami: bude treba buď znovu sprístupniť výkladovú brožúru Federálnej rady alebo vytvoriť video spoty lepšie vysvetľujúce hlasovacie problémy čo najväčšiemu publiku, čím vzrastie počet podpisov potrebných na začatie iniciatívy s cieľom prehĺbiť debaty na jednotlivé témy a eliminovať ich kvantitu.

Tieto riešenia majú spoločný menovateľ v tom, že sa uspokojujú s úpravou určitých aspektov procesu iniciatívy, ktoré už teraz tvoria súčasť nášho politického systému a predpokladajú, že výlučne politické elity sú schopné informovať občanov o iniciatívach. Ak má byť však cieľom zlepšiť kvalitu ich úvah predchádzajúcich voľbe, takýto prístup musíme je nepostačujúci.

Vtiahnuť občanov pred hlasovaním

V americkom štáte Oregon, inovačný proces „Ohodnocovania iniciatívy občanmi“ (Citizens´Initiative Rewiew) sprevádza od roku 2010 ľudové hlasovania. Tento spôsob umožňuje skupine 20 až 24 občanov vybraných s cieľom spojiť sa pred určitými hlasovaniami o iniciatívach aby prešetrili počas 5 dní návrh zákona. Spôsob výberu a nahrádzania členov zabezpečuje, že v rámci skupiny sú zastúpené rôzne zložky spoločnosti a rôzne regióny štátu.

Prvé štyri dni zúčastnení počúvajú svedkov, prívržencov, odporcov iniciatívy, ako aj expertov a rokujú všetci spolu alebo v malých skupinách. Posledný deň zoštylizujú spoločnú správu o rozsahu jednej strany obsahujúcu tri prvky: dôležité informácie v zmysle všeobecnej zhody na úrovni všetkých účastníkov, najpresvedčivejšie argumenty za a proti iniciatíve a pomer členov skupiny za a proti iniciatíve. Táto správa sa publikuje vo výkladovej brožúre, ktorá sa distribuuje všetkým občanom.

Demokratická inovácia

Takáto demokratická inovácia povzbudzuje občanov aktívne vytvárať svoje stanovisko/názor vďaka skutočnosti, že to nie sú už len výhradne elity, ktoré informujú voličov ohľadom iniciatív ale tiež občania sami. Pre voličov je záznam prostriedkom ľahkého prístupu k argumentom, ktoré umožnia ostaným občanom bez konkrétnych politických cieľov rozhodnúť sa v kontexte privilegovaných informácií. Účastníci (tohto procesu) oceňujú túto možnosť pomôcť svojim spoluobčanom a naučiť ich viac ohľadom určitej politickej otázky a ohľadom spôsobu ako naň nahliadať a debatovať o ňom.

V dlhodobom horizonte možno dúfať, že členovi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *