Projekt: Otvor oči Slovensko!

29 máj 2012

Občianska iniciatíva Otvor oči Slovensko v spolupráci s OZ Priama demokracia organizujú diskusie na rôzne spoločenské témy o ktorých sa bežne v médiách nediskutuje. Jednou z takýchto tém je aj téma priamej demokracie.

Súčasná prostá zastupiteľská demokracia je v podstate odpoveďou na žiadosti spred vyše sto rokov. Tento systém vyhovoval danej dobe, pretože väčšina ľudí bola schopná nájsť svoje politické názory a ideály v malom množstve jasne definovaných humánnych a sociálnych presvedčení, ktoré boli zhrnuté a reprezentované kresťanskými, socialistickými a liberálnymi skupinami. Táto doba je dávno za nami. Idey ľudí a ich hodnotenia sa stali individuálnejšie.

Primeranou demokratickou formou je parlamentný systém, doplnený o záväzné referendum na princípe občianskej iniciatívy (priama demokracia), pretože iba takýto systém môže poskytnúť priamu väzbu medzi jednotlivcami a zákonodarnými a výkonnými orgánmi. Čím viac budú občania inklinovať k individuálnym hodnoteniam a politické strany stratia svoj monopol ako miesta ideologických súťaží, tým viac bude rásť požiadavka po nástrojoch rozhodovania priamou demokraciou. (Jos Verhulst & Arjen Nijeboer)

Cieľom OZ Priama demokracia je spájať ľudí s podobným zmýšľaním a pocitom, že budúcnosť našej krajiny sa neuberá správnym smerom. Otvárať oči, informovať o problémoch na všetkých úrovniach verejného života, ktoré sú viac či menej sledované, avšak nik sa o ne nezaujíma alebo ich riešenie stagnuje niekoľko rokov a volebných období. Poukázať na možnosti a riešenia problémov prostredníctvom alternatívnych foriem k existujúcemu prehnitému a nefunkčnému systému zastupiteľskej demokracie. Umožniť nám všetkým zapojiť sa do diskusie a do riešení problémov, klásť otázky, oponovať a nakoniec si utvoriť svoj vlastný názor na základe vypočutého…

Vzhľadom k dlhodobej a pretrvávajúcej nedôvere a nezáujmu ľudí o veci verejné hľadáme spôsob, ako k diskusiám pristúpiť interaktívnejšie a príťažlivejšie, ako sme zvyknutí. Hlavnými aktérmi a riešiteľmi problémov v spoločnosti preto budeme predovšetkým my občania, pričom bude možnosť vypočuť si názor odborníka na danú tému alebo úplne obyčajného radového občana, ktorý sa o danú tému dlhodobo zaujíma.

Video pozvánka na www.youtube.com
Viac na www.otvorocisk.sk

Zdroj: www.stanica.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *