Spojiť referendá s Občianskymi radami

Bratislava, 14.4.2021

 

V mestách a obciach by miestne referenda mali sprevádzať Občianske rady vytvorené z náhodne vylosovaných občanov. Kongres miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy prijal 11. februára 2021 správu s príslušným odporúčaním.

„Rozhodnutia občanov sú nevyhnutné“

„Miestne referendá sú nevyhnutné na meranie vôle občanov v konkrétnych otázkach, ktoré sa priamo týkajú ich každodenného života,“ uvádza sa v správe. Všeobecné pravidlá sa musia prispôsobiť miestnemu kontextu a zároveň musia platiť zásady slobodných a spravodlivých volieb, ktoré platia aj pre referendá. K tomu sú nutné účinné smernice pre členské štáty, aby sa mohli zodpovedne využívať miestne referendá v súlade s normami Rady Európy, najmä s Európskou chartou miestnej samosprávy, ako aj s medzinárodnými normami a Best Practices, “uviedol spravodajca Vladimir Prebilič zo Slovinska.

Občianske rady majú sprevádzať referenda

Spravodajca tiež poukázal na riziko, že populistické hnutia by mohli referenda zneužiť a jednoduchou väčšinou a klamlivou kampaňou obísť zákony alebo zásady vyššieho stupňa, ktoré by si vyžadovali zásadnú diskusiu a širší konsenzus. Zdôraznil dôležitosť toho, aby sa miestne referendá konali tak, aby voliči boli dôverne oboznámení s postupmi a boli schopní pochopiť hlasovaciu otázku a dôsledky odovzdania svojho hlasu v hlasovaní. Mali by mať prístup k vysoko kvalitným informáciám, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť.

Správa vyzýva obce, aby viac využívali Občianske rady a podobné nástroje deliberatívnej demokracie s cieľom sprevádzať vykonávanie miestnych referend, a tým zlepšovať informované rozhodovanie občanov.

Oregonský model

Modelom by mohla byť  Občianska rada vytvorená z náhodne vylosovaných občanov v americkom štáte Oregon. V rokoch 2008 – 2016 boli na pravidelnom stretnutí občanov s názvom „Občianska iniciatívna kontrola“ („Citizens Initiative Review“ (CIR) ) pravidelne formulované informácie k referendám, ktoré sa konajú tu a v 23 ďalších štátoch. CIR vypracuje posudok, v ktorom sa podrobne uvádzajú kľúčové fakty a hlavné dôvody pre súhlas a nesúhlas s každou témou. Tento posudok bol zahrnutý do hlasovacej brožúry, ktorá bola spolu s ďalšími hlasovacími listinami zaslaná všetkým voličom v Oregone. Rokovania sa však v roku 2016 prerušili, pretože štátny parlament nebol pripravený prijať organizáciu „Zdravá demokracia“.

Aj vo Švajčiarsku je záujem o túto kombináciu deliberatívnej a priamej demokracie. Vo švajčiarskej obci Sion sa prvý projekt uskutočnil 9. februára 2020 pri príležitosti celonárodného referenda o ľudovej iniciatíve „Cenovo dostupnejšie bývanie“. Nasledovať majú ďalšie experimenty v rámci projektu s názvom „Demoscan“.

Aj Mehr Demokratie (Viac demokracie) diskutuje o možných kombináciách

V priebehu Občianskej rady pre demokraciu 2019  priniesli vylosovaní účastníci v Nemecku tiež myšlienku spojiť Občianske rady a priamu demokraciu. Pritom sú možné celkom rozličné varianty, napríklad občianske iniciatívy, ktoré prostredníctvom zbierania podpisov privedú Občianske rady do hry. Po súčasnej Občianskej rade „Úloha Nemecka vo svete“ sa v súčasnosti v Spolkovej republike diskutuje o tom, ako možno Občianske rady pravidelne a rozumne využívať v národných politických otázkach . V druhom kroku bude tiež potrebné prediskutovať kombináciu s priamymi demokratickými nástrojmi. Mehr Demokratie v tejto súvislosti zaznamenalo počiatočné úvahy v diskusných príspevkoch.

Pozadie: Rada Európy

Rada Európy bola založená v roku 1949. Dnes ju tvorí 47 štátov s 820 miliónmi občanov. Rada Európy je fórom pre diskusie o všeobecných európskych otázkach. Jej štatút ustanovuje všeobecnú spoluprácu medzi členskými štátmi na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku.

článok bol prevzatí z Bürgerrat Demokratie: https://www.buergerrat.de/aktuelles/buergerentscheide-mit-buergerraeten-kombinieren/

Viac informácií

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *