Prednáška prof. Petra Kresáka: Čo urobiť, aby priama demokracia bola uvedená do života?

  Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. (* 24. apríl 1954, Bratislava) je slovenský právnik, vysokoškolský pedagóg, bývalý politik a sudca Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V rokoch 2000 a 2001 sa podieľal na vypracovaní doteraz najrozsiahlejšej novely Ústavy Slovenskej republiky. viac …

Demokratizácia Slovenska zmenou Ústavy SR – Švajčiari hovoria ako sa to dá

  Občianske združenie Priama demokracia v priateľskom duchu dlhé roky plodne spolupracovalo so Švajčiarskym veľvyslanectvom a vďaka tomuto úsiliu zaviesť prvky (priamej) demokracie Švajčiarska, ako jednej z najvyspelejšej demokracie na svete, na Slovensko, priniesla svoje ovocie. Nakoniec v kompetencii švajčiarskeho viac …