Čo sú Občianske rady (OR)?

6.02.2021, autor: Paul Pirovits  Tento príspevok umožňuje získať všeobecný prehľad o Občianskych radách, ktoré slúžia občanom svojimi písomnými odporúčaniami pri hlasovaní v referende a politikom pri riešení dôležitých spoločenských otázok. Príspevok približuje všeobecné zásady od výberu účastníkov cez organizovanie, samotný priebeh až po viac …

Občianska rada (panel) vo Švajčiarsku

125 rokov a potom? Občianske rady pre obnovenie priamej demokracie Preložila: Veronika Frölich, 15.2.2017 z originálu: https://www.letemps.ch/opinions/2017/01/18/125-ans-apres-comites-citoyens-innover-democratie-directe Alice el- Wakil Quincerot, doktorandka „teórie politiky“ má za to, že je možné obnoviť spôsob v zmysle ktorého sa  voliči rozhodnú za určitú iniciatívu a budú viac …

Dojmy z občianskej rady pre ochranu podnebia vo Francúzsku (Konferencia Citoyenne pour le climat)

 22. júna 2020 Skupina expertov medzinárodných občianskych rád a organizácií občianskej spoločnosti navštívila občiansku radu vo Francúzsku na výskumnej ceste začiatkom roku 2020. Výsledný film sa môže použiť redakčne. Je potrebné uviesť zdroj: Mehr Demokratie (Viac demokracie), Obrázok: Frank viac …